Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Svend Erik Mikkelsen
    Foto: Svend Erik Mikkelsen
  • Fotograf: Karen Bennedsen
    Foto: Karen Bennedsen

Atlas

: Dværgblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 17-25 mm. Den lille størrelse er tit alene nok til at bestemme arten. Overside hos begge køn brunlig. Hos hannen som regel udbredt, men ikke særlig tydelig blå farvning. Hunnen har som regel kun ganske let blå farvning omkring roden af vingen. Bagsiden er lys blågrå med fine sorte pletter. Har ikke orange måner som de fleste andre blåfugle.
Dværgblåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Variation

: Hannens blå bestøvning varierer i intensitet fra næsten ikke eksisterende til udbredt og tydelig. Også nuancen af den blå farve varierer lidt.

Forveksling

: Store eksemplarer kan forveksles med små eksemplarer af Eng-blåfugl, men oftest er forvekslingsmulighederne i naturen små.

Udbredelse

: En af de almindeligste danske blåfugle, som lever i små meget lokale kolonier på varme og tørre lokaliteter. Almindelig i den nordlige halvdel af Jylland, på læsø og Samsø, på Fyn, samt i store dele af Nordsjælland og flere steder på Sydsjælland samt enkelte steder på Møn. I let tilbagegang.
Dværgblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midt i maj til ind i juli. Nogle gange et ekstra kuld i varme somre fra august til først i september.

Tidsmæssig fordeling

af Dværgblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Dværgblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever monofagt på rundbælg.

Levested

: Tørre lokaliter som vejkanter, grusgrave og lignende med rimelige bestande af værtsplanten.

De senest indberettede arter i Naturbasen: