Sydlig Høsommerfugl

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Sydlig Høsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0

Kendetegn

: Hannen er smørgul med en sort forvingespids der indeholder enkelte slørede gule pletter, en sort plet midt på forvingerne og, på bagvingerne, en orange plet. Begge vingepar har, på vingeundersidernes søm, en række pletter. På forvingeundersiden optræder den samme sorte plet som på oversiden, på bagvingeundersiden den samme plet, som kan skimtes tydeligt på oversiden, men her er der to lyse pletter, omgivet af en rød ring. Hunnen er hvid, ellers er der ingen synderlig forskel på dén og hannen.

Forveksling

: Arten er næsten umulig at skelne fra hyale, Gul Høsommerfugl, i naturen. Hannen af alfacariensis kan kendes fra hannen af hyale, på den mere "varme" grundfarve på vingeoversiderne. Desuden er den orange plet på bagvingeoversiden mere "lysende" på alfacariensis. Hunnen kan kendes fra den hvide form af hyale-hunnen, på, at de sorte plamager på bagvingeoversidens søm er sammenvokset til en enkelt sort kant. Fra hunnen af croceus, orange høsommerfugl, kan den let kendes ved, at croceus er mørkere, og desuden har en større orange bagvingeoversideplet.

Udbredelse

: Alfacariensis er en fåtallig træksommerfugl, der kun er fundet i Danmark enkelte gange.

Hvornår ses den?

: Sydpå flyver alfacariensis i maj-juni, og igen i juli-september. Larven kan findes i juni-juli, og igen i august-maj, da den overvintrer.

Biologi

: Arten er fundet i Danmark, i tre eksemplarer. Muligvis er de fejletiketteringer. Alfacariensis er en træksommerfugl, der kommer til os, fra de sydligere egne af Europa.

Levested

: Som så mange andre høsommerfugle, er alfacariensis, i Danmark, sandsynligvis lettest at finde i lucernemarker, men af naturlige levesteder, er blomsterrige enge, overdrev og marker nok at foretrække.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: