Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jacob Jørgensen
    Foto: Jacob Jørgensen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Tofarvet bladmåler er en klassisk, men flot bladmåler med en hvid grundfarve.

Tofarvet bladmåler har en plamage ved roden og en plamage ved kanten, der også i nogle tilfælde godt kan glide hen i et bånd på tværs af forvingen. På vej ud mod sømmen fremtræder bølgelinien som en mørk linie på tværs af hele forvingen.

Selve sømlinien er mørk med en formørket plamage der når fra vingespidsen og halvvejs tværs ind over forvingen. Frynserne er mørke.

Tofarvet Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Nystrup

Variation

: Arten varierer en del på båndet og det kan også forvirre de fleste. Båndet kan i nogle tilfælde godt bare være en gylden plamage. I andre tilfælde kan det være et sammenhængende bånd, der dog smalner lidt fra midten af forvingen og ind mod randen. Endelig kan båndet være kraftigt i den yderste del ud mod kanten indtil midten af forvingen, hvor den så derefter fortsætter usammenhængende ind mod randen.

Den kan også varierer en anelse på hvor mørk sømlinien er.

Forveksling

: Tofarvet måler kan forveksles med flere af de andre bladmålere.

En af dem er Sortbæltet bladmåler (Xanthorhoe fluctuata). Denne er dog knap så klar hvid i grundfarven, og mangler også de gyldne plamager.

En anden forvekslingsmulighed er Bakke-bladmåler (Xanthorhoe montanata). Denne har dog ikke en så stor plamage midt på vingen, og så mangler den både den mørke sømlinie og det formørkede felt på sømlinien.

En anden forvekslingsmulighed er Snerre-bladmåler (Cosmorhoe ocellata). Denne har dog mørke pilpletter, og så mangler den også den mørke sømlinie, der optræder på Tofarvet bladmåler.

Hindbær-bladmåler kan muligvis godt være en forvekslingsmulighed, men denne har dog ikke et bånd på tværs af forvingen.

Udbredelse

: P. rubiginata optræder fra det vestlige Europa, igennem det centrale Europa, det meste af det centrale og tempererede Asien og videre til Japan.
Tofarvet Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Larven ses i april, juli og november på foderplanten.

Den voksne sommerfugl flyver i to generationer. Første generation flyver i maj-juni og anden generation i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Tofarvet Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Tofarvet Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tofarvet Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Tofarvet bladmåler flyver om natten, hvor den kommer til lys, men den kan også jages op om dagen.

Larven kan findes i april, juli og november, hvor den er aktiv. Larven lever på ædelgran er eller lærk.

Den voksne sommerfugl flyver i to generationer.

Levested

: Tofarvet er udbredt over hele landet, men optræder oftest enkeltvis og lokalt. Bestanden bliver dog mindre mod vest.

Så længe der optræder ædelgran og lærk på lokaliteten, så er chancen for, at der lever Tofarvet bladmåler også til stede.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Sommerfugle af Morten Top-Jensen & Michael Fibiger (Bugbook 2009)

De senest indberettede arter i Naturbasen: