Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: jakob futtrup
    Foto: jakob futtrup
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Kendetegn

: Palpetandspinder (Pterostoma palpina) tilhører familien Tandspindere (Notodontidae) Palpetandspinder kan kendes i profil på de ualmindeligt lange palper, der nærmest ligner en forlængelse af hovedet. Den har et vingespænd på 35-52 mm. Palperne går ud i en spids, og danner sammen med resten af behåringen på hovedet og hætten et savtakket mønster. I profil kan man også se dens notodontide tand, der sidder på forvinge-randen. Denne tand er mere eller mindre karakteristisk for familien. Den ses tydeligt i hvilestilling som en tand, vder går ud fra "ryggen". Grundfarven er lys brun, med formørkede vingeribber.

Variation

: Arten varierer ikke det store, men grundfarven kan gå fra at være mørk til mere lys brun.

Forveksling

: Når man har sikret sig den lange palpe i forlængelse af hovedet og den notodentide tand på "ryggen" er der ingen forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Den er udbredt i Europa og det centrale Asien.
Palpetandspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Larven overvintrer fra september til april, hvor den forpupper sig. Det voksne dyr flyver i to generationer. Første generation fra primo maj til ultimo juni. Anden generation flyver fra primo august til ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Palpetandspinder baseret på Naturbasens observationer:
Palpetandspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Palpetandspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven overvintre fra september til april, hvor den forpubber sig. Det voksne dyr flyver fra ultimo april til Ultimo juni ultimo september.

Larven lever af løv.

Levested

: Arten er udbredt og almindelig i hele Danmark, hvor den lever på løv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Sommerfugle af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: