Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Sorte vinger med hvidt, bredt tværbånd, samt ret store hvide/gullige pletter. Desuden små, fine, mere tilfældige ekstra pletter. Vingesøm hvidlig.

Issen hvid, samt mundområdet/snabelen.

Antenner sort-hvid stribede. Palper mørke med lys spids.

Eratophyes amasiella
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: De små hvide ekstrapletter ser ud til at kunne variere en smule i antal og placering. Der er også set en abberation, hvor det lyse, brede vingebånd smelter delvist sammen med en af de øvrige pletter.

Forveksling

: Arten kan "i farten" måske forveksles med arter som (den også sjældne) Denisia stroemella - og alternativt Denisia similella.

Udbredelse

: Slægten indeholder kun en art, som er fundet i Lilleasien (Tyrkiet), samt første gang i Belgien 2004 - og senere også Danmark, Sverige, Tyskland og Holland i Europa.

Den er sikkert utilsigtet indført som larve eller puppe via Birketræ/-tømmer, måske brænde. Arten ser ud til at være i pæn vækst her i landet.

Eratophyes amasiella - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ser ud til i Danmark at have flyvetid fra midt i Maj til midt i August (vurderet ift de foreløbige fund).

Hannerne flyver om morgenen, opsøgende hunner - Arten kommer også til lys.

Tidsmæssig fordeling

af Eratophyes amasiella baseret på Naturbasens observationer:
Eratophyes amasiella - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eratophyes amasiella - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på rådnende materiale af Birk, og kan derfor måske primært findes ved brændestabler o.l.

Måske kan den også leve på andre træarter. Det vides ikke i skrivende stund.

Levested

: Set ift. fund til dato ser den umiddelbart ud til at være mest at finde i de østlige dele af landområderne (Østjylland, Østfyn, Østsjælland osv)

De senest indberettede arter i Naturbasen: