Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jeppe Lyngsø
  Foto: Jeppe Lyngsø
 • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
 • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Her vises flere forskellige former af larven - samt Stemmata i hovedet. Foto: Kjeld Brem

Kendetegn

: En almindelig dværgmåler, især ved kystnære egne, dog ikke kun. Den holder til på åbne lokaliteter.

Imago flyver fra midten af maj til midten af juli.

Kystdværgmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Larven virker ret slank (ca. 22 mm) og kan forekomme i 2 former: Grøn og brunlig, og altid med en mørkere dorsallinie i samme farve.

Bagest afsluttes dorsallinien mere markant og kraftig - og altid brun, uanset larvens farve. Subdorsalt er en meget svag linie - eller måske snarere en indsynkning i larven, som ligner en svagt farvet linie.

Kroppen er svagt tværrynket og har få, spredte hår samt lys underside.

Thorakalben og prolegs (bagben) er lyse og nogenlunde som larvens farve.

Hovedet er lyst gulbrunt.

Stemmata (øjefacetterne) danner en fremadvendt halvcirkel bestående af 5 facetter, hvoraf den midterste ligner en lysere "vorte".

Den har svagtgule tværbånd mellem segmenterne.

Forveksling

: Larven kan forveksles med den europæiske (og svenske) Eupithecia orphnata, som dog ikke er observeret i Danmark.

Larven minder desuden en del om Eupithecia tantillaria og E. lariciata - men de lever på helt andre planter (nåletræer) og biotoper.

Den grønne form kan desuden til dels forveksles med Eupithecia cauchiata, som dog er sjælden i Danmark.

Udbredelse

: Findes i det meste af Europa, fra Spanien til midt i Sverige, samt Sibirien og Centralasien (ref: "Nordens Eupithecier").
Kystdværgmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Larven mødes ofte oven på blomsten af de nævnte planter, fouragerende midt på dagen, gerne på solrige dage - eller siddende nede i kronens underside, som en ekstra "eger" på en skærmplante, godt skjult.

Tidsmæssig fordeling

af Kystdværgmåler baseret på Naturbasens observationer:
Kystdværgmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kystdværgmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i midt-/sensommeren på skærm- og kurvblomster, f.eks. Scabiose, Pimpinelle, desuden Røllike, Snerre, Sand-frøstjerne, Perikon, Rose, Klokkeblomst, Rejnfan, Gyldenris mv.

Den har larvetid fra midten af juli - september.

Den overvintrer som puppe i jorden.

Levested

: Udbredt og almindelig i alle distrikter af landet, dog mere enkeltvis i Sønderjylland.

Flest observationer fra østlige halvdel af Jylland og østpå (Ref: "Nordens Eupithecier")

Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Nordens Eupithecier" (1948), Knud Juul s. 63.

"Nordens Målere" - Peder Skou (s 149) - 1984

"Danmarks Sommerfugle" (2009), Morten Top-Jensen & Michael Fibiger s. 242

Øvrige referencer:

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: