Lindeseglvinge

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Vingefang: 35-42 mm. Vingespidsen og vingesømmet danner en krumning på forvingeformen. Forvingerne er lysebrune med flere mørkebrune, bugtede bånd, og en større, mørkebrun plamage på midten. Langs det meste af vingesømmet løber et bugtet, blåligt bånd. Bagvingerne er lysebrune.

Forveksling

: Kan svært forveksles med D. cuvalula, Elleseglvinge, men denne mangler det blålige bånd langs forvingesømmet.

Udbredelse

: I Danmark er harpagula kun fundet 3 gange, som trækgæst fra Sverige. Det første fund er fra Ølene i 1954, dernæst blev et eksemplar fanget i Holte i 1955. Senest er et fund fra Skagen i 2005.
Lindeseglvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juni-juli, larven i juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Lindeseglvinge baseret på Naturbasens observationer:
Lindeseglvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lindeseglvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Imago kommer ivrigt til lys. Larven lever på lind.

Levested

: Længere sydpå i Europa, hvor arten er bofast, lever den primært i lindeskove. I Sverige finder man den på mindre grupperinger af lind.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: