Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Carsten Pedersen
    Foto: Carsten Pedersen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Kendetegn

: Med sin spinkle krop og sine store brede vinger, ligner denne ugleart en måler. Den sortbrune grundfarve dominerer, men der ses et strågult siksakmønster hen over vingerne. På en del eksemplarer er den lysere bestøvning mere dominerende.

Hannen har kamtandede følehorn.

Svampeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kenneth Persson

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Muligvis visse mørke målere.

Udbredelse

: Arten er lokalt udbredt over store dele af landet. Dens hyppighed aftager mod vest og fra NWJ kendes kun få fund. Den er kendt fra alle faunistiske distrikter efter 1959.

Arten forkommer sjælden og enkeltvis i alle nabolande (Hoffmeyer 1960).

Arten er uden tegn på tilbagegang og aktuelle negative påvirkninger. Den kategoriseres derfor ikke truet, jfr. DMUs Den danske rødliste, 1997.

Svampeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver om natten i juli og august i skove, som ikke drives intensivt.

Tidsmæssig fordeling

af Svampeugle baseret på Naturbasens observationer:
Svampeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svampeugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven, som er mørk med gule prikker, lever af trøsket træ hvor den æder svampehyfer. Larven vokser meget langsomt og overvintrer på foderplanten.

Gamle brændestabler o.l. er sikkert et godt sted at lede efter den.

Levested

: Habitaten er frodige skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske rødliste, DMU 2007.

Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: