Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Mikael Hansen
    Foto: Peter Mikael Hansen
  • Fotograf: Peter Mikael Hansen
    Foto: Peter Mikael Hansen
  • Fotograf: Peter Mikael Hansen
    Foto: Peter Mikael Hansen

Kendetegn

: Vingefang 24-28 mm. Grundfarven oliven-gulgrå med meget fint sort bestøvning, især på forvingens basale del. Linjerne mørkere gråbrune og ret svagt tegnede. Den indre mellemlinje mangler som regel, den ydre med en ret svag bøjning ved forvingekanten. Sort midtprik på både for- og bagvinge. Tynd brun sømlinje, afbrudt på ribberne.
Bueengmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Mikael Hansen

Variation

: Grundfarven varierer oliven-gulgrå

Forveksling

: Idaea aversata samt Idaea deversaria, som kan kendes på den lysere grundfarve med den kraftige mørke bestøvning, den tydligere mellemskygge, sømprikkerne samt den lidt skarpere bøjning på ydre mellemlinje.

Udbredelse

: Fra Sakhalin, Kina og Amur-området gennem Centralasien, Kaukasus-egnene og Rusland til Nordafrika og det vestlige Europa, mod nord til det nordlige Mellemskandinavien. I Nordeuropa kendes arten fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Øst- og Vesttyskland, Holland og Storbritannien.

I Danmark er arten kendt fra alle distrekter bortset Nordvestjylland og Sydsjælland. Den er jævnt udbredt, men ret lokal; mange steder kan den dog træffes i antal. Sjældnest er den på den fynske øgruppe og muligvis Sønderjylland.

Bueengmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid. Fra primo juli til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Bueengmåler baseret på Naturbasens observationer:
Bueengmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bueengmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra august overvintrende til maj på blandt andet hindbær og brombær (Rubus) og krageklo (Ononis). Arten forpupper sig i et løst spind på jorden.

Imago tages bedst på lys.

Levested

: På sand- og tørbund i åbne skove eller på lokaliteter med mere spredt bevoksning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Målere. Danmarks dyreliv bind 2. Fauna bøger & Apollo bøger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: