Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Almindelig Blåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 24-32 mm. Hannens overside er skinnende lys blå med en lysere isblå forkant af forvingen. Hunnens overside varierer fra ensfarvede brune eksemplarer til eksemplarer med udbredt blå bestøvning. De fleste hunner har orange sømmåner på oversiden. Bagsidens tegning er efter den typiske blåfugle-opskrift: grålig med orange sømmåner og sorte pletter. Karakteristisk er en sort plet på forvingen indenfor midtpletten.
Almindelig Blåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Madsen

Variation

: Hannen varierer ikke meget på oversiden, men slidte eksemplarer mister helt den lysende blå farve, som friske eksemplarer har. Hunnens overside varierer som beskrevet ovenfor voldsomt i udbredelsen af den blå bestøvning.

Forveksling

: Arten kan forveksles med mange af de danske arter af blåfugle. Det bedste kendetegn er, at Almindelig blåfugl har en enkelt plet indenfor forvingens midtplet på forvingens underside. Denne plet har langt de fleste danske Almindelig blåfugle, men eksemplarer uden er ikke sjældne. På bagvinge-undersiden findes også en lysere kileformet plet, som ikke mange andre danske arter har, men denne plet er tit utydelig og på slidte eksemplarer ikke til stede.

Udbredelse

: Vidt udbredt i Danmark. Kan træffes på de fleste varme, tørre, åbne og blomsterrige lokaliteter. Kan også ses i haver, da den strejfer noget.
Almindelig Blåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra først i maj til sidst i september i tre til fire generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Blåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Blåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Blåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på mange forskellige arter af ærteblomstrende planter.

Levested

: Arten lever i kolonier på mange forskellige typer af tørre og varme lokaliteter, men den kan findes så at sige overalt i Danmark, da især hannerne flyver noget omkring.

De senest indberettede arter i Naturbasen: