Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Erland Nielsen
  Foto: Erland Nielsen
 • Fotograf: Lisa Ammitzbøll
  Foto: Lisa Ammitzbøll
 • Fotograf: David Klindt
  Foto: David Klindt

Kendetegn

: Vingefang 15-17 mm. Både for- og bagvinge er indskåret næsten til roden i 6 smalle fjerlignende flige. Grundfarven brunliggrå med lysere pletter.
Kaprifoliefjermøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten Bjergskov Grarup

Forveksling

: I Danmark er kun kendt en anden art af mangefingrede fjermøl: Alucita grammodactyla, der lever på Due-Skabiose og kun er fundet på Møns og Stevns Klinter. Den flyver om sommeren i to generationer (ej overvintrende). I Sverige har de yderligere en art tilknyttet gedeblad: Pterotopteryx dodecadactyla, der ligesom hexadactyla overvintrer som imago.

Udbredelse

: Udbredt over store dele af Europa, inklusive Danmark. En almindelig art på steder, hvor der vokser gedeblad.
Kaprifoliefjermøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året. Overvintrer som voksen og kan ses flyve på milde vinterdage.

Tidsmæssig fordeling

af Kaprifoliefjermøl baseret på Naturbasens observationer:
Kaprifoliefjermøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kaprifoliefjermøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er gul med mørk rygstribe og lever i knopper og blomster på gedeblad, juni-juli.

Levested

: Ses i skov og hegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/Chinery m.fl., Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: