Purpurbjørn

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Forvingerne er gule eller neongrønne, med brun-grønne pletter. Bagvingerne er smukt røde med store sorte pletter. Ned ad bagkroppen, som har samme farve som forvingerne, er der en række mørke pletter.

Larven har mørk hud, hvide børster på siderne, og røde på ryggen.

Her omtales og vises arten: www.fugleognatur.dk...show_message

Variation

: Ingen kendt dansk variation.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med noget andet dyr, som er fundet i Danmark.

Udbredelse

: Spredt i Europa, ikke hjemmehørende i Danmark.

Hvornår ses den?

: Maj-juni. Artens tilsynekomst i Danmark er formentlig en af de mere positive virkninger af det varmere klima.

Biologi

: Denne art som fornyligt, dvs. i 2006 og 2007, er blevet fanget i tre eksemplarer på Bornholm, er ikke en hjemmehørende dansk art. Måske har den mulighed for at etablere sig i Danmark.

Dens levevis er som hos de øvrige bjørnespindere.

Levested

: I Danmark, mest sandsynlig i landets sydlige egne, vil man kunne finde arten i åbne områder, som enge, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle

De senest indberettede arter i Naturbasen: