Hvidribbet Aftensværmer

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Vingefang: 60-85 mm. Forvingerne består af et hvidligt/cremefarvet bånd på langs af vingen, der er omkranset af ét bånd på hver side. Desuden er forvingerne spækket med en masse hvide striber, der løber skråt på langs af vingen. Bagvingernes farve består af en stor rød plet, der oftest bliver mørkere længere ind mod vingeroden. På hver side af den røde plet er der et mørkt bånd.

Larvens krop er dækket af så mange små rødlige pletter, at det selv på ganske kort afstand kan være svært at se den sorte grundfarve. Fra det sorte hovede løber der en rød linie til det røde horn i bagenden, hvis spids er sort. På larvens ryghalvdel, er der desuden en stor sort plet på hvert led i hvis midte der er en mindre rødlig/orange plet. Denne sorte del af pletten bliver delt på langs, midt på ryggen. Desuden bliver pletten (lige under den røde del) skåret over af en lang hvid stribe, der ligesom den røde rygstribe løber fra hovedet til hornet i bagenden. Larven bliver op til 8 cm lang.

Variation

: Ingen synderlig variation hos imago.

Dog kan larven, i stedet for at være oversået med små røde pletter, have grønne pletter af samme størrelse.

Forveksling

: Hvidstribet sværmer (H. livornica) kan ret let forveksles med Snerresværmer (Hyles galii)og Vortemælksværmer (Hyles euphorbiae). Ingen af disse har dog forvinger med det karakteristiske mønster af lange smalle hvide striber på skråt på langs af forvingerne.

Udbredelse

: Arten er en sjælden trækgæst i Danmark.

Den kan ligeså godt findes det ene sted i Danmark, som det andet sted.

Hvornår ses den?

: I Europa ses imago fra maj, til oktober.

Hvidstribet sværmer bliver i Danmark stort set altid fundet i perioden juli-oktober.

Larven kan i Europa findes i juni-september.

Biologi

: Larverne lever oftest på de forskellige arter af plantefamilierne skræppe (Rumex) og pileurt (Polygonum). De kan dog også sagtens leve på snerre eller fuchsia.

Imago trækker til bl.a. Europa, primært fra Afrika, men rimelig ofte er de også fra Asien. Således finder man i de fleste år Hvidstribet sværmer i Danmark, dog meget fåtalligt. Det skal dog lige nævnes at der i 1952 blev fundet hele 52 eksemplarer i Danmark.

Som de fleste andre natflyvende aftensværmere, bliver Hvidstribet sværmer tiltrukket af lys.

Levested

: Arten kan træffes alle steder med en rig blomsterflora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: