Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: gorm  jensen
    Foto: gorm jensen

Kendetegn

: En dværgmåler med en varierende grøn grundfarve. På vingen ses karaktertrækket: Den ydre mellemlinje former nær kanten et skarpt V ud mod sømmen. Dette har også givet V-dværgmåler sit navn.
V-Dværgmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Variation

: Den grønne grundfarve kan variere mellem friske og slidte eksemplarer.

Forveksling

: Kan umiddelbart forveksles med andre dværgmålere med grøn grundfarve, men ydre mellemlinjes tydeligt afmærket V er karakteristisk.

Udbredelse

: Arten har siden den blev fundet for første gang i Danmark i 1973, bredt sig til hele landet. Første fund her på siden er fra 2004.
V-Dværgmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den flyver om natten i to generationer fra maj til september. Arten kan også jages op om dagen i samme periode.

Tidsmæssig fordeling

af V-Dværgmåler baseret på Naturbasens observationer:
V-Dværgmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

V-Dværgmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på en række plantearter, heriblandt bjørneklo, skovangelik og hjortetrøst.

Levested

: Arten er divers i sit valg af biotoper, og kan således træffes i både skove, moser og haver.

Trusler

: Umiddelbart ingen. Ingen nævnt i seneste Rødliste-vurdering fra 2015.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle. En felthåndbog over samtlige dag- og natsommerfugle. Østermarie, 2009.
Flemming Helsing (2015): Rødlistevurdering for V-dværgmåler, tilgået d. 22/7-2023.

De senest indberettede arter i Naturbasen: