Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Niels-Ole Ravn Hansen
    Foto: Niels-Ole Ravn Hansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Vingefang 27-30 mm. Forvingen mørkt brun, lysest i sømfeltet og med mørk tegning. Bagvingen gul med et sort, mørkt brunt felt ud fra roden, samt et bånd nær sømmen.
Brun Kløverugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: E. glyphica kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i alle landsdele. Ses sjældent i massevis på én gang.
Brun Kløverugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra midt maj til slut juni. Gennem August kan en 2. generation mødes.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Kløverugle baseret på Naturbasens observationer:
Brun Kløverugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Kløverugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra slutningen af juni til slutningen af august på forskellige ærteblomstrede (Papilionaceae), blandt andet humle-sneglebælg (M. lupulina), Lucerne (M. sativa), Rød- og Hvidkløver (T. pratense og repens) og Almindelig kællingetand (L. corniculatus).

Furpupningen finder sted under foderplanten i en kokon og puppen overvintrer.

Det voksne dyr er kun aktiv om dagen og flyver helst i solskin.

Levested

: De fleste åbne, gerne lidt tørre, udyrkede steder med græs og urtevegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: