Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Iris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 58-72 mm. Hunnen er tydeligt størst.

Kokssort grundfarve med hvide pletter i forvingen og hvid stribe over bagvingen. Orange øjeplet i bagvingen.

Hannen er blå eller violet metalskinnende.

Begge køn har meget tydelig øjeplet på forvingens underside.

Larven er grøn med lyse striber. Den er karakteristisk ved at have to hornlignende udvækster på hovedet.

Iris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Der ses en vis variation i de hvide pletters og de orange områders størrelse.

En form uden hvide tegninger (f. iole) er vistnok ikke set i Danmark.

Størrelsen varierer en del. I dårlige år fremkommer små svagtflyvende Iris.

Forveksling

: Iris kan forveksles med Hvid admiral, Poppelsommerfugl og ilia.

Adfærd og udseende ligner til forveksling Poppelsommerfuglen, og de to arter kan ikke med sikkerhed adskilles i flugten.

Udbredelse

: Danmark ligger på artens nordgrænse, og Iris er udbredt i løvskov og moser i den østlige del af landet.

Iris er lokalt almindelig og ofte overset.

Iris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bedste tid er omkring 20. juli, hvor både hanner og hunner flyver. Hannerne klækkes normalt en uge inden, de første hunner kommer. Hunnerne fortsætter flyvningen ind i august.

Flyvetiden er afhængig af temperaturen i forsommeren. I gode år kan Iris ses flyve allerede i begyndelsen af juli.

I den kolde sommer i 1987 begyndte flyvetiden først 16. august, hvor små sentudviklede hanner viste sig.

Tidsmæssig fordeling

af Iris baseret på Naturbasens observationer:
Iris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Iris - månedlig fordeling

Biologi

: Iris overvintrer som lille larve. Larven vokser hurtigt i løbet af forsommeren for at forpuppe sig medio eller ultimo juni. Imago klækkes medio juli. Æglægning foregår på forskellige pilearter.

Forpupning hængende på undersiden af et pileblad.

Levested

: Iris er knyttet til fugtige lyse etageskove med bevoksninger af pil.

Hannen er territorial og opholder sig i trætoppene. De har ofte en fast udkigspost, hvorfra de tager afstikkere og forfølger andre sommerfugle.

Parringsspil foregår delvist på jorden. Æglægningen foregår i bølgeflugt på pil i halvskygge. I slutningen af flyvetiden er hunnerne tilbøjelige til at strejfe omkring.

De senest indberettede arter i Naturbasen: