Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
  Foto: Jonas Hansen Tchikai
 • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
  Foto: Jonas Hansen Tchikai
 • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
  Foto: Jonas Hansen Tchikai

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Overside af pyramidea og berbera. Foto Erik Steen Larsen.

Kendetegn

: Vingefang: 48-52 mm. Det er en stor ugle. Forvingerne er brede og brune eller mørkebrune med lyse mellemlinjer. Ringmærket er ret lille. Bagvingerne er rustrøde, men dette er svært at se, når den sidder i sin karakteristiske hvilestilling på sukkerlokning.
Pyramideugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Variation

: Arten varierer stort set ikke.

Forveksling

: Pyramideuglen (pyramidea) kan let forveksles med den langt sjældnere art Amphipyra berbera, der først blev udskilt som en selvstændig art i 1968. Berbera kendes på, at ringmærket er lidt større end hos pyramidea. Desuden er forvingens mellemfelt smallere ved randen (= bagkanten) hos berbera.

Endnu en art ligner lidt Pyramideuglen, nemlig Amphipyra perflua. Den skulle dog ikke kunne forveksles med Pyramideuglen, da den har et tydeligt lyst yderfelt på forvingen. Desuden findes perflua sandsynligvis kun to steder i Danmark - Ræveskov ved Odense og Vindeholme på Lolland.

Udbredelse

: Pyramideuglen er udbredt og almindelig på øerne samt i Østjylland. Den er ikke nær så hyppig i Nordjylland og især i Vestjylland.
Pyramideugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl flyver fra sidst i juli indtil midten af september. Den kan dog også findes helt frem til midten af oktober, men da er eksemplarerne ofte meget slidte.

Tidsmæssig fordeling

af Pyramideugle baseret på Naturbasens observationer:
Pyramideugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pyramideugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er aktiv i maj og juni. Den lever på mange forskellige løvtræer og buske. Litteraturen nævner eg, avnbøg, hassel og bævreasp.

Pyramideuglen tiltrækkes meget af sukkerlokning, hvor den kan optræde i antal på lokningen. Derimod kommer den ikke særligt aktivt til lyslokning.

Levested

: Pyramideuglen lever i skove og skovbryn, men træffes også tit i haver og langs markhegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens ugler. 1991. Peder Skou.

De danske ugler. 1962. Skat Hoffmeyer.

Faktaliste over de danske storsommerfugle. Den lille grå - december 2000

Fundlister og Bugbase, Lepidopterologisk forening

De senest indberettede arter i Naturbasen: