Skov-Vejrandøje

Se alle 

 ID-billeder

 Figur

  • Figur 1
    Figur 1. Han af Skov-Vejrandøje, Lasiommata maera, med tydelige duftskælstriber på forvingerne.

Atlas

: Skov-Vejrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 43-57 mm. Vingeoversidens grundfarve er brun. Hannen med en bred, mørkegrøn duftskælstribe midt på forvingerne. Nær forvingespidsen er der en stor, sort øjeplet, omgivet af en orange ring. 2-3 lignende øjepletter ses på bagvingerne, langs vingesømmet. Forvingeundersiden er grålig med endnu en øjeplet ved vingespidsen. Bagvingeundersiden er ligeledes grålig, men med svage, brunlige mønstre, og en hel kæde øjepletter løbende langs vingesømmet, hver omgivet af en gullig dobbeltring.

Variation

: På bagvingeoversiden kan der både være 2 og 3 øjepletter, sjældnere flere. De individuelle øjepletter på bagvingeundersiden kan variere en del mht. fremtrædenhed og størrelse, undertiden mangler enkelte helt.

Forveksling

: Maera kan være meget svær at skelne fra sin nære slægtning, Bjerg-Vejrandøje, Lasiommata petropolitana, som også er en meget sjælden gæst i Danmark. Dog mangler maera normalt tegninger i for- og bagvingeoversidens midtceller, hvilket næsten altid er tilstede på petropolitana. Dertil er maera normalt en del større end petropolitana, selvom små hanner ofte forekommer. Det bedste kendetegn er som regel flyvetiden, da de to arters flyvetid kun overlapper midt og sidst i juni. Petropolitana er den tidlige, som flyver fra midt i maj til sidst i juni, mens maera er den sene, som flyver fra midt i juni til midt i august.

Udbredelse

: Fra Danmark foreligger 4 nogenlunde sikre fund af maera, alle som tilfældige gæster fra Sydsverige. Desværre er kun 2 af disse anført med en præcis dato. Den første er fra Gribskov d. 20/6 1910, den anden fra Bøllemosen v. Skodsborg d. 30/6 1963. Derudover 2 fund fra henholdsvis Rønne og Ellekilde mellem Hornbæk og Helsingør. Disse er fra ca. år 1900. Dertil angives flere andre fund fra Nordøstsjælland, men disse kan ikke umiddelbart verificeres da belægseksemplar og dato mangler.
Skov-Vejrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago fra midt i juni til midt i august, larven overvintrende fra august til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Vejrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Vejrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Vejrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Imago (den voksne sommerfugl) er en kraftfuld flyver, der er hurtig i flugten. Den ynder at solbade på sten og klippeblokke, eller på den bare jord, såvel som den er en ivrig blomsterbesøger. Den er ikke kræsen med sine nektarkilder, og søger ivrigt til flere forskellige blomster, men ses alligevel påfaldende ofte på bl.a. Blåhat og andre arter af Kartebollefamilien.

Larven lever på flere forskellige græsser. Den overvintrer som halvvoksen nær jordoverfladen, under vissen vegetation.

Levested

: Tilknyttet stenet terræn, ofte bjergskråninger, klippefyldte steder og grusgrave. I Skandinavien ses den påfaldende ofte i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: