Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Skovhvidvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 37-43 mm. Meget lille og spinkelt dyr. Vingerne, som er en smule aflange, er helt hvide, på nær forvingespidsen, som på oversiden har en stor, mørk plamage.
Skovhvidvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Forveksles med sin meget nære slægtning Enghvidvinge, Leptidea reali. Disse kan kun artsbestemmes sikkert fra hinanden, ved genitalpræparation.

Udbredelse

: Sinapis er i Danmark sidst fundet i 1976, i Østjylland. Udbredelsen omfattede hele Sjælland, samt nogle få steder i Østjylland. Især i Nordsjælland havde arten mange bestande og det var i Tisvilde Hegn i Nordsjælland, at den havde sin danske "højborg".
Skovhvidvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er to årlige danske generationer. Den første ligger i maj-juni-juli, den anden (og fåtallige) i juli-august. Larven kan findes i maj-juli og derefter i august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Skovhvidvinge baseret på Naturbasens observationer:
Skovhvidvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovhvidvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen flyver langsomt og hoppende, da de svage vingemuskler ikke giver særlig god fremdrift. Den sætter sig ikke særligt ofte, men når det endelig sker, er det som regel for at parre sig, eller søge føde på blomster, som f.eks. Bellis (tusindfryd), eller arter af fladbælg eller viol.

Ægget lægges på forskellige arter af fladbælg eller vikke. Larven kræver halvskygge for at trives ordenligt.

Levested

: Skovlysninger, skovveje og enge tilknyttet skov. Stederne skal både være solbeskinnede for sommerfuglene, og halvskyggede for larverne. Desuden skal der være lav vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: