Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen
  • Fotograf: Svend Hansen
    Foto: Svend Hansen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Atlas

: Sandrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 37-56 mm. Vingeoversiden er brunlig og gullig (og i hunnens tilfælde også flødefarvet), og med hhv. to øjepletter på forvingen, og én på bagvingen. Bagvingens vingesøm er lettere takkede. Forvingeundersiden er i hannens tilfælde gullig med to små øjepletter. Hunnen derimod, har sin forvingeunderside inddelt i to grundfarver, den inderste halvdel mod vingeroden er brun-gullig, den yderste er flødefarvet. Desuden med to store øjepletter. Begge køn har en gråmeleret vingekant og vingesøm på forvingeundersiden. Hele bagvingeundersiden består hos begge køn af sammenblandede grå, brune, hvide og mørke farver, hvilket tjener som en fremragende camouflage.
Sandrandøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Odgaard

Variation

: Arten kan variere meget, både i størrelse og tegninger. Øjepletterne kan være større eller mindre, eller helt mangle.

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre danske dagsommerfugle.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig overalt i Danmark, men primært i kystnære egne. Især i Jylland bliver arten dog ofte fundet midt inde i landet.
Sandrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juni-september, larven fra først i juli til sidst i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Sandrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Sandrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen ynder at sidde ganske stille og sole sig på jorden med opklappede vinger, også i gråvejr. Ved hjælp af sin grå-hvide bagvingeunderside er den derved effektivt camoufleret. Hannerne er stærkt territoriale, og fra deres solningspladser "angriber" de alt hvad der flyver forbi. Men dukker en uparret hun op på en hans tilholdssted, indleder hannen et parringsspil, og senere selve parringen. Arten søger til en del forskellige blomster, men foretrækker tilsyneladende lyngplanter, hvis disse er tilstede på lokaliteterne (hvad de ofte er). Den har en lynhurtig og urolig flugt, og kan derfor være svær at følge.

Larven lever overvintrende på flere forskellige græsarter.

Levested

: Tørre og sandede steder, helst ved kysterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: