Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Helene Andersen
    Foto: Helene Andersen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Trebåndet Sumpsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 13-16 mm. Kongen af sumpsvirrefluerne - en ordentlig krabat. Slægten kendes generelt på de kraftige længdestriber på brystet, og mens de øvrige arter kræver lidt nærstudier, udmærker Trebåndet Sumpsvirreflue sig ved et helt sikkert kendetegn: Den mangler sort midterstribe i ansigtet, som virker ensfarvet hvidgult. Hvis man ikke ser arten forfra, men må nøjes med foto ovenfra, plejer den sidste gule stribe på bagkroppen at være ubrudt hele vejen over. Hos de andre sumpsvirrefluer er striben brudt af et sort felt. Af andre kendetegn hos Trebåndet Sumpsvirreflue kan nævnes sorte baglår og en tegning på 4. bagkropsled som kan minde om et W.
Trebåndet Sumpsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Daniel Palm Eskildsen

Variation

: Der er ingen nævneværdig variation.

Forveksling

: Umiddelbart er arten let genkendelig, men for det utrænede øje kan den forveksles med de andre Helophilus-arter, hvilket normalt vil sige Almindelig sumpsvirreflue (Helophilus pendulus). Denne har dog altid sort midterstribe i fjæset.

Udbredelse

: Arten er vidt udbredt, men med en tendens mod den største tæthed i større sammenhængende naturområder, f.eks. Vestjylland, Djursland, NØ-Sjælland og Lolland-Falster-Møn. Den trives tilsyneladende ikke godt i udpræget landbrugsland på god jord.
Trebåndet Sumpsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trebåndet sumpsvirreflue er en typisk august-art, men den kan træffes fra maj til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Trebåndet Sumpsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Trebåndet Sumpsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trebåndet Sumpsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven af Trebåndet sumpsvirreflue lever i vand. Arten ses flittigt på blomster, især i gode naturområder, så noget tyder på en forkærlighed for rent vand?

Levested

: Man møder Trebåndet sumpsvirreflue på overdrev, heder og i enge, hvorimod den kun sjældent indfinder sig i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. - Apollo Books, Stenstrup.
Mogensen, K. 2020. Kommentar til foto her: www.naturbasen.dk...trebaandet-sumpsvirreflue

De senest indberettede arter i Naturbasen: