Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tina  Sperling
    Foto: Tina Sperling
  • Fotograf: Villy Pedersen
    Foto: Villy Pedersen
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard

Kendetegn

: Navn: cisto = beholder; gaster = mave; globosa = kuglerund

Fra 5-7 mm. En meget underligt udseende snylteflue med dens karakteristiske store, runde bagkrop. Hannens bagkrop (abdomen) er sort med rødbrunlige/orange aftegninger; hunnens er helt sort.

Ansigtet er gulligt med en gennemgående sort midterstribe. Den har ret store, rødbrune øjne, som kun har sparsom behåring helt bagtil, ind mod kroppen. Første antenneled er kort og rørformet, andet antenneled er dråbeformet og større, og midt imellem er der et langt hår. Forkroppen(scutum) er brunsort på oversiden og gul på siderne. Scutellum er brun/sort. Forbenene er sorte; de bagerste er mørkt rødbrune. Cistogaster globosa har, ligesom andre snyltefluer, kraftige vingeskæl; i dette tilfælde er de gule. Lårene er kraftige, mens fodleddene er ret spinkle. Vingerne har gullig basis og er ellers glasklare med tydelige åretegninger

Cistogaster globosa har ligesom mange andre snyltefluer kraftige og iøjnefaldende børster, arrangeret i grupper og rækker både på kroppen og benene.

Cistogaster globosa
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Nogen variation forekommer i hannens aftegninger på bagkroppen.

Forveksling

: Fluens bagkrop gør den umiskendelig. Kan måske forveksles med Gymnosoma-arterne..

Udbredelse

: Arten er relativt sjælden i det meste af Danmark, og hvis man kan stole på data fra "Fugle og Natur", mangler den i det sydvestlige Jylland. Den vil formentlig øge i sin udbredelse i takt med klimaforandringerne.

Derudover har arten fund fra det sydøstlige Norge, i Sverige sydpå fra Stockholm, Finland, Estland og sydpå til resten af Europa, østpå til det østlige Sibirien. I England findes den hovedsageligt i de sydøstlige områder.

Cistogaster globosa - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago af Cistogaster globosa kan ses fra maj til september. Dog træffes den oftest fra medio juli til medio august.

Tidsmæssig fordeling

af Cistogaster globosa baseret på Naturbasens observationer:
Cistogaster globosa - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cistogaster globosa - månedlig fordeling

Biologi

: : Alle snyltefluer lever som parasitoider på andre leddyr. Det almindeligste er at finde værtsdyrene blandt tæger, biller og sommerfugle, men enkelte har specialiseret sig i f.eks. ørentvister eller skolopendre.

Cistoglaster globosa snylter på Almindelig Bispetæge. Ægget lægges direkte på rygoverfladen (dorsalfladen) af bispetægens bagkrop, hvor den lever som endoparasit, indtil den lader sig falde til jorden for at forpuppe sig. Den formodes at have 2 årlige generationer.

Levested

: Cistogaster globosa er set på Rejnfan, Røllike, diverse øvrige skærm- og kurvblomster og findes som regel fåtalligt på gamle, tørre og varme, blomsterrige overdrev ofte langt fra kyster med pålandsvind.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: