Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Thomas Busk
    Foto: Thomas Busk
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Svær at bestemme!

Ligner Laphria ephippium, men har normalt kraftig gylden behåring på bagkroppen, ligesom skinnebenene har mange og lange, tydeligt hvide hår.

Kendetegn

: Længde: ca. 20 mm. En særdeles kraftigt bygget rovflue med et vingefang på godt 30 mm. Laphria-arterne mangler familiens normalt tilspidsede bagkrop. Krop, antenner og ben er kulsorte, men især bagkroppen er ofte stærkt gulorange eller hvidligt behåret, hvorved arten får et nærmest tofarvet udseende. Og "skægget" er altid hvidligt.
Gul Vedrovflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Udstrækningen af lyse tegninger varierer meget, og nogle eksemplarer kan virke meget mørke.

Forveksling

: Mørke individer kan forveksles med Sort vedrovflue (Laphria ephippium), som normalt kendes på, at oversiden på bagkroppen helt mangler gule hår, og at såvel ben som skægstubbe er overvejende mørkt behårede.

Udbredelse

: Gul vedrovflue er særdeles vidt udbredt i Jylland, ligesom den findes mange steder i Nordsjælland. I mere frodige egne er den normalt manglende eller fåtallig.
Gul Vedrovflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses i perioden ultimo maj til medio juni og er især hyppig hele juni igennem.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Vedrovflue baseret på Naturbasens observationer:
Gul Vedrovflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Vedrovflue - månedlig fordeling

Biologi

: Gul vedrovflue er en meget kraftfuld flyver, som kan høres på lang afstand. Den angives at kunne opdage bytte på op til 10 meters afstand, hvorefter den i en cirkelbevægelse omgår byttet og angriber bagfra. Æggene lægges i dødt ved omkring indgangshullerne af diverse biller, og formentlig lever larven af billelarver i veddet. Udviklingstiden angives at være tre år. Når larven bryder ud af træet, efterlader den normalt et puppehylster, som er artskarakteristisk.

Levested

: Gul vedrovflue findes primært i områder med nåletræ, f.eks. steder, hvor der er foretaget renafdrifter og nu står stød og stubbe tilbage. Den kan dog ses jage overalt i skovkanter og åbne områder og elsker at sole sig. Det er aldrig en art, der bliver særligt talrig, og grundet dens krav til larvernes levesteder (dødt ved, der ligger i mere end et par år) kan den normalt anses for at være en udmærket indikator for naturkvalitet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stubbs, A.E. & Drake, M. (2001): British Soldierflies and their allies. An illustrated guide to their identification and Ecology, covering all flies (Diptera) in the families Acroceridae, Asilidae, Athericidae, Bombyliidae, Rhagionidae, Scenopinidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevodae, Xylomyidae and Xylophagidae. - 512 pp. British Entomological and Natural History Society.

De senest indberettede arter i Naturbasen: