Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Søren Rasmussen
    Foto: Søren Rasmussen

Atlas

: Tørve-Silkesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 13-17 mm. Antenner rødbrune til sortbrune, med fjergrenet antennebørste. Brystet med et par sølvagtige pletter på skuldrene, men ingen gule striber langs siderne. Scutellum sort eller brunsort. Bagkroppen sort med tre par pletter, der næsten mødes på midten af leddene. Pletterne er gule og bliver bredere mod leddenes sidekant, som de som regel ikke når. Ben røde med omkring den basale halvdel af lårene og det sidste eller de to sidste fodled sorte.
Tørve-Silkesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Variation

: Arten varierer en del i størrelse. Scutellum er typisk sort, men kan være rødbrunt.

Forveksling

: Små eksemplarer med smalle bagkropsbånd kan forveksles med Tidlig Silkesvirreflue (Sericomyia lappona). Derudover kan den forveksles med arter af Vedsvirreflue (Temnostoma, Spilomyia), men disse har smallere bagkrop og gule pletter på brystet, og antennebørsten er ikke fjergrenet. Bl.a. størrelsen og den ret brede bagkrop forhindrer forveksling med Havesvirreflue (Syrphus) og lignende slægter.

Udbredelse

: Ret almindelig; ret almindelig i Jylland og i Nordsjælland, ellers ret sjælden til sjælden. Arten har været registreret i Danmark siden 1916, de ældste eksemplarer er fra omkring 1872. Det latinske artsnavn hentyder måske til, at arten ikke brummer så højt som visse andre svirrefluer. Dette gælder dog ikke nyklækkede hanner, som kan brumme kraftigt og optræde aggressivt i deres territoriehævdning i maj/juni.Tidligere gik den under navnet S. borealis, der hentyder til dens nordlige udbredelse. Det danske artsnavn er mere sigende og går på levestedet, opfundet af Torp i 1994. Slægtsnavnet er en oversættelse af det latinske slægtsnavn.
Tørve-Silkesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midten af maj til slutningen af september, nogenlunde lige hyppig hele sommeren igennem.

Tidsmæssig fordeling

af Tørve-Silkesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Tørve-Silkesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tørve-Silkesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i ferskvand, som regel i tørvemoser og i fugtige steder på heder. Hannerne svirrer ikke. Arten kan flyve langt omkring fra ynglepladserne. Den ses kun fåtalligt på lokaliteterne.

Levested

: Heder, tørvemoser, men også næringsrige moser og fugtige nåleskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: