Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Ohm Lundager
  Foto: Ole Ohm Lundager
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle

Kendetegn

: Længde: fra ca.6-10 mm. Forkroppen hos friske individer er beklædt med en tæt pels af fine, let krøllede gule hår. Disse hår slides let af, og hos gamle individer kan de helt mangle. Normalt bliver hårene dog siddende i området omkring vingeroden og på anepisternum. Bagkroppen er af og til svagt grågult bestøvet, men for det meste ses changerende sølvpletter på begge sider af kroppens midterlinie. Bageste spirakel er gult. Benene er sorte. Brystskællene er hvidgule, og svingkøllerne er gule. Vingerne er klare.

Ved bestemmelse af Almindelig klyngeflue spiller behåringen på skinnebenene en afgørende rolle. Karakteristisk for artens hanner er de lange opretstående hår anteroventralt på bagskinnebenet. Disse hår sidder som en tæt kam mellem de anteroventrale børster. Dette er et pålideligt kendetegn for arten hver gang. På midterskinnebenet findes 2-3 anterodorsale børster. Også hos hunnerne.

Hunnerne er meget svære at bestemme med sikkerhed Bestemmelse af hunner beror i høj grad på temmelig variable karakterer. Således er antallet af anterodorsaler på midterskinnebenet ikke altid en garanti for korrekt bestemmelse.

Almindelig Klyngeflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Thelle

Variation

: Størrelsen kan variere noget, hvad der er helt i tråd med artens parasitiske levevis.

Den gule krøluld på thorax slides af med tiden. Individer med to og individer med tre anterodorsaler på midterskinnebenet forekommer ligeligt mellem hinanden.

Forveksling

: Almindelig klyngeflue kan forveksles med hovedparten af arter i slægten, men det er særlig let at forveksle den med Pollenia angustigena og den ligeledes meget almindelige Pollenia labialis.

Udbredelse

: Meget almindelig og udbredt i hele landet. Den er kendt fra hele Palæarktis.
Almindelig Klyngeflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig klyngeflue kan i praksis træffes hele året rundt, men arten topper marts-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Klyngeflue baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Klyngeflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Klyngeflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larverne lever som endoparasitter på forskellige regnorme (Lumbricidae).

De voksne fluer tiltrækkes ikke i nævneværdig grad af stærkt lugtende ting som for eksempel ekskrementer og ådsler.

Arten kan undertiden masseoptræde indendøre deraf navnet Klyngeflue. Fænomenet ses oftest om efteråret, hvor voksne individer samler sig for at overvintre.

Levested

: Overalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rognes, Knut, 1991: Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark.

Fauna Entomologica Scandinavica, Volume 24, 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: