Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Anker  Heegaard
    Foto: Anker Heegaard

Atlas

: Have-Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde ca. 10 mm. Meget smuk og karakteristisk art. Den virker blank på bagkroppen, og leddene er adskilt af tydelige hvidgule streger. På første bagkropsled har den store orange felter, der "angriber" den sorte midterstribe, der på det smalleste sted kun er ca. 1/4 af leddets bredde.

De bedste kendetegn er sort midterstribe i ansigtet kombineret med tydeligt båndede vinger. Antennen er fjergrenet, og fødderne er normalt mørke.

Have-Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Udstrækningen af det orange kan variere noget.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Mark-Dyndflue (Eristalis interrupta), som dog har helt klare vinger og et lille punktformet vingemærke.

Arten kan ligeledes forveksles med Almindelig dyndflue (Eristalis arbustorum) og Lille Dyndflue (Eristalis abusiva), som dog altid har gråt ansigt uden sort midterstribe og mangler de mørke bånd på vingerne.

Udbredelse

: Have-dyndflue findes over hele landet, dog er der noget tyndt besat på Sydfyn og Sydsjælland, hvor den mangler i flere kvadrater. Måske er den overset her?
Have-Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra april til midt i oktober, ofte meget talrigt i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Have-Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Have-Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Have-Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er akvatisk og lever som rottehale i stillestående vand. Den voksne søger villigt til blomster og ses sommerhalvåret igennem.

Levested

: Have-dyndflue ses overalt i landskabet, og som navnet antyder gerne i haver. Den er ligeledes almindelig i gode naturtyper som hede og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

De senest indberettede arter i Naturbasen: