Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Vilhelm  Hansen
    Foto: Lars Vilhelm Hansen
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Hvidbåndet Humlesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Den er en ret stor(ca. 15 mm), sort flue med et bredt elfenbensfarvet bånd forrest på bagkroppen. Båndet er transparent og kan gennemskinnes med en lyskilde (deraf artsnavnet pellucens), en lommelygte f.eks. Yderkanten af vingerne er ravfarvet og der er en brun/sort plet midt på vingens yderside.
Hvidbåndet Humlesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Ingen betydelige, når der ses bort fra slidskader.

Forveksling

: Det brede hvide bånd er så karakteristisk, at der ikke er mange forvekslingsmuligheder. Det sker, at arten bliver forvekslet med Hvidplettet svirreflue (Leucozona lucorum). Fluen søger bekyttelseslighed med bier og hvepse, som kan stikke en potentiel fjende, men fluer er to-vingede, antennerne er kortere og øjnene betydeligt større end hos bier og hvepse.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet. Findes i Nordafrika, Europa og det nordlige og centrale Asien helt til Japan.
Hvidbåndet Humlesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ultimo maj til medio oktober med hovedforekomst i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidbåndet Humlesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Hvidbåndet Humlesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidbåndet Humlesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Hunnen lægger sine æg i boet for hvepse (alm./stor og tysk gedehams) og humler. Den bruger en endnu ukendt teknik til at få tilsyneladende fri adgang til boerne.(Måske udskiller den beroligende signalstoffer?)

www.youtube.com/watch... .

Når larverne er klækket, lader de sig falde mod boets bund, hvor de lever af døde hvepse/bier og larver samt diverse affaldsprodukter. Den er det, man på engelsk kalder en detritivore.

Når larven er fuldvoksen, forlader den boet nedad og forpupper sig i jorden under.

Den voksne flues fødeemner kan være pollen fra skærmplanter, stor nælde og hindbær og nektar fra tidsel, hindbær, brombær, rose, knopurt, blåhat, gederams og djævelsbid. I haver er sommerfuglebusk et yndet spisested. Den gennemsnitlige levetid for imago er ca. 14 dage.

Levested

: Skovlysninger, enge og moser, overdrev, haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: