Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Thomas Eske Holm
    Foto: Thomas Eske Holm
  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen

Atlas

: Kompost-Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 7-9 mm. En lille og slank art med kraftigt fortykkede baglår. Ansigtet har længdekøl og er tæt gråpudret. Brystets sider er ligeledes tæt gråpudrede. Et godt kendetegn er de to små gråpudrede trekanter forrest på brystet lige bag hovedet. Bagkroppen har parvise gule pletter med mere eller mindre udtalt pudring. Pletterne på andet bagkropsled er de største og strækker sig helt frem på siderne af første bagkropsled.
Kompost-Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Forveksling

: Køl-svirreflue (Tropidia scita) kan overfladisk ligne, men den har et stort trekantet fremspring yderst på baglårets underside. Den har desuden ikke de små gråpudrede trekanter forrest på brystet. Køllesvirrefluerne (Neoascia) er som Kompost-svirrefluen små og slanke svirrefluer, men de har hverken meget kraftigt fortykkede baglår eller små trekanter på brystet. Sidste umiddelbare forvekslingsmulighed er Træsmuldsvirrefluerne (Chalcosyrphus), der alle har meget tykke baglår, men ingen gråpudrede trekanter på brystet. De er desuden større og har meget anderledes farvetegninger på bagkroppen.

Udbredelse

: Det er en af de mest almindelige danske svirrefluearter og den er kendt fra hele landet.
Kompost-Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes fra april og helt frem til slutningen af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Kompost-Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Kompost-Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kompost-Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som larve og kan i varmere somre nå to generationer per år. Larven lever af mikroorganismer i kompost (sjældnere i gødning).

Levested

: Den findes på mange forskellige biotoper: løvskov, nåletræsplantager, haver, marker, enge og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugar. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Uppsala 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: