Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Pragtsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 13-15 mm.En stor, ret slank art. Hoved og antenner orange. Bagkrop skinnende metalgrøn med tværbånd af gyldne hår på 2., 3. og 4. led. Ben klart orange med den basale del af lårene sorte. Vinger orange tonet, mørkest nær spidsen.
Pragtsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Forveksling

: Umiskendelig blandt svirrefluerne med sin grønne bagkrop. Én af de suverænt smukkeste danske svirrefluearter.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark; kun fundet på 5 lokaliteter i Østjylland og på Sjælland. Arten blev første gang rapporteret fra Danmark i 1984 baseret på eksemplarer fanget i 1982. Siden er der dukket et eksemplar fra 1966 op fra en privatsamling. Det latinske artsnavn betyder prægtig, hvilket har givet anledning til det danske navn, givet den af Torp i 1994. Torp opfattede navnet som et artsnavn, men skrev det uden bindestreg, stik modsat hans bindestregsstrategi i øvrigt. Det kan derfor anvendes både som navn på slægten og på arten. Det latinske slægtsnavn kan formodentlig oversættes til skønt fortrin. Slægtsnavnet ses også stavet Calliprobola, en sproglig forbedring (fra tillægsord til navneord), men den oprindelige stavemåde skal bruges.
Pragtsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midten af maj til midten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Pragtsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Pragtsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pragtsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i rødderne af bøgestubbe under nedbrydning og i hule bøgestammer. De voksne sidder på solbeskinnede bøgestubbe, sjældnere på solbeskinnede blade eller på jorden ved siden af bøgestammer. Hannerne kan ses svirrende omkring bøgestubbe. Besøger kun meget sjældent blomster. Optræder yderst fåtalligt på lokaliteterne.

Levested

: Typisk for skovrydninger, hvor gammel bøgeskov er blevet fældet hvad tyskerne kalder Holzschlägen. Angives fra England at leve i naturligt væltede bøgestammer og deres stubbe i naturskove med bøg og eg. I Danmark også fundet ved en hul ask.

De senest indberettede arter i Naturbasen: