Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Bævreasp-Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Bævreasp-svirreflue (Hammerschmidtia ferruginea) er en stor brunlig svirreflue med mørk bagkrop, der kan blive mellem 10 og 12 mm lang. Ved første øjekast regner man den måske ikke for at være en svirreflue, da den ikke umiddelbart har de klassiske træk med mimicry-farver. Men hvis man lægger mærke til hovedet ligner det et klassisk "svirrefluehoved" med store øjne og næsten sfærisk rundt hoved. Hovedet er fremskudt hos arten, hvilket vil sige at når man ser hovedet i profil, så stikker den nederste del frem umiddelbart under antennerne. Antennebørsterne er fjergrenet, rygskjold med sølv-grå pudring, øjnene nøgne (uden behåring) og bagkroppen tydeligt aflang. (I modsætning til træsaftsvirrefluerne (Brachyopa sp.)) Desuden minder adfærden også om vore andre store trælevende svirrefluer, nemlig nektarsøgende og rastende samt fouragerende i skovlysninger.
Bævreasp-Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Arten varierer ikke det store, der kan dog være variation i tegningerne på bagkroppen, der enten kan være næsten helt sort, eller med brunlige felter. Desuden kan bestøvningen/pudringen på rygskjold*/bryst** variere i tydelighed. (*=Nationalnyckeln, **=Danmarks svirrefluer, Torp)

Forveksling

: Adult/Imago/voksen: Når man har sikret sig den generelt brune krop og den aflange bagkrop er der ingen forvekslingsmuligheder. Arterne i slægten Brachyopa er også brunlige, men mangler den aflange bagkrop. Arterne i slægten Xylota har aflang bagkrop, men hos ingen af disse arter optræder der brun farve. De arter er desuden også trælevende.

Udbredelse

: I Skandinavien er arten udbredt i langt det meste af Sverige og Finland. Den har generelt en holarktisk udbredelse. I Norge er det primært en sydlig art. Den er nyinvandret i Danmark. (Ole Bidstrup, NEZ, 2020 & Ruth Ahlburg, B, 2020)
Bævreasp-Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne individ flyver fra slutningen af maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Bævreasp-Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Bævreasp-Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bævreasp-Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven har specialiseret sig til at leve inde i døde stammer af bæverasp (Populus tremula), hvor den lever af gæret saft. Arten kræver derfor at der findes bævreasp i en hvis størrelse, som har været døde i 1-3 år, for at den kan leve der. Det voksne individ søger gerne efter nektar, og raster i skovlysninger. Der er set en pludselig fremgang af arten i et område efter fældning af bævreasp. (Se Leifs kommentar #5 her: www.fugleognatur.dk...show_message

Levested

: Larven har specialiseret sig til at leve inde i døde stammer af bæverasp (Populus tremula), hvor den lever af gæret saft. Arten kræver derfor at der findes bævreasp i en hvis størrelse, som har været døde i 1-3 år, for at den kan leve der.

Trusler

: Pludselig fældning af alle større bævreasp på lokaliteter med populationer af arten bævreasp-svirreflue (Hammerschmidtia ferruginea).

Bevaringstiltag

: Sikre urørt skov med bevoksning af bævreasp.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln, Tvåvinger: Blomflugor, Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae
Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae) af Ernst Torp, Danmarks Dyreliv bind 6 Apollo Books Stenstrup 1994

De senest indberettede arter i Naturbasen: