Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Atlas

: Aks-Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10 - 50 cm. Flerårig. Stængel opret ugrenet. Blade modsatstillede, lancetformede og svagt savtakket. Blomsterstand i aks, kronen 4-8 mm. blå - blåviolet, bægerflige spidse.
Aks-Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Lausen

Udbredelse

: Hist og her ved Limfjordens og Kattegats kyster samt på Bornholm. Sjælden i det øvrige DK.
Aks-Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstring juli til august.

Tidsmæssig fordeling

af Aks-Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Aks-Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aks-Ærenpris - månedlig fordeling

Levested

: Tør, åben, kalkholdig bund, ofte på klinter, bakker, overdrev, ofte nær kysten.

De senest indberettede arter i Naturbasen: