Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: lone Jørgensen
    Foto: lone Jørgensen
  • Fotograf: Brigitte Boldyreff
    Foto: Brigitte Boldyreff
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen

Atlas

: Almindelig Torskemund overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Dunhåret stængel, smalle - næsten linjeformede - 2-6 cm. lange blade. Blomster i tæt klase med 3-6 mm. langt bæger, og 25-30 mm. lang gul og lysegul krone ned 6-12 mm. lang, smal spore. Frø linseformede med brede vingekanter.
Almindelig Torskemund
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Knudsen

Variation

: Der er ingen særlig variation af betydning for artsbestemmelsen.

Forveksling

: Dens typiske maskeblomst kan evt. forveksles med arter af Kohvede og Skjaller. Ligheden er dog meget overfladisk, og de andre nævnte har ikke den lange, smalle spore, som Torskemund har. Den kan næppe forveksles med andre hjemmehørende arter fra slægten, da de har andre blomsterfarver.

Udbredelse

: Den er almindelig til meget almindelig i det meste af Danmark.
Almindelig Torskemund - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Torskemund baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Torskemund - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Torskemund - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, som ikke er halvsnylter som Skjaller m.v.

Levested

: Åben, tør bund, vej- og grøftekanter, græsmarker, skråninger, grusgrave m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger især på Den Ny Nordiske Flora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: