Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart

Atlas

: Glat Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 20 cm. høj og har nedliggende stængler med bueformet opstigende grene.

Bladene er ovale. De nedre blade er modsatte, de øvre op mod klasen spredte; bladene er næsten helrandede.

Blomsterne er små og kortstilkede og sidder i en endestillet akslignende klase på grenene.

Planten er ofte helt eller næsten glat, men især skovformen er ofte ret tæt korthåret-dunet - trods navnet.

Glat Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Der er stor variation i plantens behåring; både helt glatte og ret tæt korthårede former kan findes.

Forveksling

: Der kan være en overfladisk lighed med Læge-Ærenpris, især når den akslignende klase er veludviklet og det drejer sig om en ret håret form af planten. Men Læge-Ærenpris har 1-flere akslignende blomsterklaser, der udgår fra bladhjørner og tydeligt savtakkede blalde.

Udbredelse

: Den er almindelig i næsten hele Danmark og nærmer sig meget almindelig.
Glat Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo maj-august, og kan i varme efterår træffes blomstrende ind i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Glat Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med krybende jordstængel. Blomsterne bestøves af insekter.

Etymologi:

Serpyllifolia betyder "med timian-lignende blade" (Latin: Serpyllum - Timian og folium-blad).

Det danske artsnavn "Glat Ærenpris" er ikke særligt betegnende, da den ofte er noget håret.

Om øvrige navnebetydning, se bl.a. Mark-Ærenpris.

Levested

: Gerne lidt fugtig, leret, græsklædt bund. Den har en bred økologisk amplitude og kan findes så forskellige steder som græsplæner og lysåbne, ikke for næringsfattige skove, hvor den er blevet mere almindelig som følge af øget næringspåvirkning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: