Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Nina Bro
    Foto: Nina Bro
  • Fotograf: Nina Bro
    Foto: Nina Bro

Atlas

: Skov-Kohvede overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Skov-Kohvede
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Hjorth

Udbredelse

: findes hist og her i lyse skove i Himmerland og Vendsyssel, på Nordvestdjursland, Vestsjælland og Bornholm.
Skov-Kohvede - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Kohvede baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Kohvede - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Kohvede - månedlig fordeling

Levested

: Skove

Trusler

: Afskovning. Eksotiske træarter. Tilgroning af lysåbne skovtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: