Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frede Scheye
    Foto: Frede Scheye
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech

Atlas

: Storkronet Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er nedliggende og enårig: uden rester fra tidligere skudgenerationer og uden rødder fra stænglen.

Bladene er bredt ægformede, kortstilkede og grovtakkede.

Blomsterne, der udgår fra bladhjørner på stænglen, er ret langstilkede, blomsterstilken tydeligt længere end støttebladet.

Kronen er 4-tallig, ret stor, 8-12 mm. bred, og tofarvet, idet det nedre kronblad ofte er hvidligt og de anndre himmelblå.

Bægerfligene er lancetformede.

Frugtstilken er tydeligt længere end bægeret.

Vinklen i kapslens indbugtning er tydeligt større end 90 0, hvilket er en vigtig skillekarakter til lignende arter.

Storkronet Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jes Elnif

Forveksling

: Ærenprisslægten er ret vanskelig,og flere små, enårige arter forveksles let.

Mark-Ærenpris har frugtstilk tydeligt kortere end bægret og mørkere blå, meget mindre blomster.

Vedbend- (og Krat-)Ærenpris har hånddelte blade og hjerteformede bægerflige.

Vår- og Trefliget Ærenpris har 3-delte støtteblade i blomsterstanden.

Den vanskeligste forvekslingsmulighed er med arter som Flerfarvet, Blank og Mat Ærenpris. Den afgørende skillekarakter er her, at Storkronet Ærenpris har vinklen i kapslens indbugtning > 90 o, hvor samme vinkel er højst 90 o (eller mindre) hos de nævnte. Alle disse forvekslingsmuligheder har dog også tydeligt mindre kroner.

Især forveksles den tit med Flerfarvet Ærenpris, som har en vinkel i kapselindbugtningen på 90 o.

Udbredelse

: Den er meget almindelig i hele Danmark. Især er den stadig almindelig på agerjord (især vintersæd), trods herbicidsprøjtning, som den tåler bedre end så mange andre markukrudtsplanter.

Den kom til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet med bl.a. såsæd, og dyrkedes også i perioder i haver. Den stammer oprindeligt fra Iran og tilgrænsende lande.

Storkronet Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har 2 hovedblomstringstider: april-juni (vinterannuelle planter) og august-september (spirede frø fra årets tidligere generation). Reelt kan den dog træffes blomstrende næsten hele året, også i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Storkronet Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Storkronet Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storkronet Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig markukrudtsplante, hvis blomster bestøves af insekter eller ved selvbestøvning.

Den er ofte vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret og blomstrer næste forår.

Desn frø ser ud til at indgå i betydeligt antal i frøpuljer på agerjord etc.

Etymologi:

Persica betyder fra Persien, og hentyder til plantens oprindelige hjemstavn. Se i øvrigt Mark-Ærenpris.

Levested

: Agerjord, haver, ruderater, urolig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: