Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

 Figur

Atlas

: Gul Gyvelkvæler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er en helsnylter, som altid snylter på Hestehov, helt eller næsten uden bladgrønt, og ret kirtelhåret.

Den bliver indtil 40 cm. høj.

Stænglen er gulbrun, kronen indtil 22 mm. lang, gullig med rødlig rand.Overlæben er lidt bagudbøjet og tydeligt udrandet. Støvdragerne er fæstnet midt i kronrøret, med kirtler foroven. Støvfanget er gult.

Stænglen har blege, reducerede, blade.

Gul Gyvelkvæler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Christian Schou

Forveksling

: Når værten, Hestehov, er identificeret, er der ingen svære forvekslingsmuligheder, da slægten er meget karakteristisk. Skælrod, der også er en helsnylter, har Hassel o.a. løvtræer som værter, blegrøde blomster og blomstringstid om foråret.

Udbredelse

: Indtil nu meget sjælden og med få bynære forekomster, indtil videre mest i Københavnsområdet. Den bør følges tæt fremover, og det har nogen sandsynlighed, at den vil brede sig p.g.a. værtplantens, Rød Hestehovs, hyppighed.
Gul Gyvelkvæler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Gyvelkvæler baseret på Naturbasens observationer:
Gul Gyvelkvæler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Gyvelkvæler - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig helsnylter, med Hestehov som vært. I Danmark er den så vidt vides kun fundet på Rød Hestehov. Den har vegetativ spredning ved sideskud på jordstænglen, og skuddene står ofte i grupper på indtil en halv snes eller lidt mere. Frøene, som er små, spredes med vinden.

Etymologi: flava betyder gul, se i øvrigt forklaringen ved Stor Gyvelkvæler.

Levested

: Indtil videre kun fundet bynært i parker o.l., hvor der er bevoksninger af Rød Hestehov. Den regnes for indslæbt i Danmark og er ret ny i vores flora.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: