Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Høst-Skjaller overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 20-50 cm. høj. Stænglen er brunstribet og kan være enten næsten ugrenet eller stærkt forgrenet; der er en tendens til at den sidste form optræder sent på sæsonen, jfr. forholdene for Øjentrøst. Bladene er lysegrønne, ikke kødede, 4-8 mm. brede. Der er 5-20 stængelled under nederste blomst.

Støtteblade og bægre er gulgrønne, kronen 15-18 mm. og med udragende glat griffel. Der er et svagt krumt kronrør af bægrets længde. Overlæben er med 1-2 mm. lange violette tænder. Frøene er 4-5 mm. og bredt vingede.

Høst-Skjaller
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Forgreningen kan variere meget, både efter tidspunkt på sæsonen og fra bestand til bestand.

Forveksling

: Skjaller som slægt er ret karakteristisk, men der er visse vanskeligheder ved at bestemme til art og underart/form.

De kan måske overfladisk forveksles med Almindelig Torskemund; men denne har lang smal spore, og ligheden er ikke særlig udpræget.

I Danmark regner man med 2 arter, der hver er delt op i et antal underarter, der muligvis skal have artsrang.

--------------------------

"Stor Skjaller" (Rinanthus serotinus) har gulgrønt bæger, svagt krumt kronrør og violette bægertænder og glat, udragende griffel. Den omfatter i Danmark følgende underarter (eller arter):

Høst-Skjaller (ssp. serotinus) (se beskrivelsen ovenfor):

Blomstringstid: juli-september

5-20 stængelled under nederste blomst, ugrenet eller grenet stængel,: Ret almindelig på lysåbne steder: ugødskede enge, vejkanter, grusgrave m.v. Frø med vingekanter.

Tidlig Skjaller (ssp. vernalis):

Blomstringstid: maj-juni

Ugrenet stængel eller få korte sidegrene, 2-6 stængelled under nederste blomst. Ret tynde blade. Frø med vingekanter. Hist og her og i tilbagegang, ofte på lidt fugtig bund.

Rug-Skjaller (ssp. apterus):

Blomstringstid: juni-juli.

Blade 8-15 mm. brede, 6-10 stængelled under nedeste blomst, ofte 2-5 opadrettede grene, frø uden vingekanter. Kun nogenlunde hyppig på Skagens Odde.

Strand-Skjaller (ssp. halophilus):

Blomstringstid: maj-juni.

Stænglen som regel ugrenet, blade tykke og kødede. Meget sjælden, på fugtig kystnær bund.

---------------------

"Liden Skjaller" (Rhinanthus minor)

og brungrønt bæger, nogle gange med et violet anstrøg. Bægertænderne er gullige, små og lidet synlige. Kronrøret er helt ret. Griflen (støvfanget) er håret og rager ikke ud.

Stænglen er i reglen ugrenet.

Den opdeles i:

Bredbladet Skjaller (ssp. minor):

bladene 5-10 mm brede, mørkegrønne, aflange. brede, rundtakkede, krone 13-15 mm. lang, lysegul. Støtteblade og bæger brungrønne. Ugrenet stængel. Voksested: enge, græsheder, vejkanter, ruderater. Hist og her.

Smalbladet Skjaller (ssp. stenophyllus)

Stænglen rigt grenet med 2-5 opadbøjede blomsterbærende grenpar. 9-12 stængelled under nederste blomst. Blade mørkegrønne, lancetformede, tilspidsede, 2-5 mm. brede. Heder, strandenge m.v. Hist og her i Nordjylland ellers meget sjælden.

Udbredelse

: Den er ret almindelig i Danmark på egnede lokaliteter.
Høst-Skjaller - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Høst-Skjaller baseret på Naturbasens observationer:
Høst-Skjaller - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høst-Skjaller - månedlig fordeling

Biologi

: Skjaller er enårige halvsnyltere lige som Øjentrøst, Rødtop m.v. De har egen fotosyntese, men supplerer ernæringen ved at snylte på urter gennem sugeorganer, der sendes ind i deres rødder.

Levested

: Åben, ofte lidt fugtig bund: ugødskede enge, vejkanter og grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: