Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jimmy Lassen
    Foto: Jimmy Lassen

Atlas

: Kongescepter overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kongescepter bliver indtil 90 cm høj og har rank og ugrenet vækst.

De gule blomster sidder foroven på stænglen, som forneden er omgivet af fjerlappede blade. Stængelbladene er ret få og små og også mere eller mindre fjergrenede.

Stænglen er rødbrunt anløbende.

Kronen er gul og bægret er 5-fliget. Underlæben er lukket tæt sammen om overlæben, hvorfor blomsterne ser ud som om, de er i knop. Blomsterne er honningrige, men kun stærke og kraftigt byggede insekter kan trænge ind i blomsten til honningen.

Forveksling

: Der er ingen forvekslingsmuligheder, når planten er i blomst.

Er man heldig at støde på den (F.eks. i Sverige) vil man aldrig glemme det fantastiske syn af den flotte, skønne plante.

Udbredelse

: Den er ret udbredt mod nord på Den Skandinaviske halvø, og har udposter ned til lidt nord for Skåne. Den har reliktagtige forekomster i Alperne og et par steder i Tyskland/Polen. Den er også ret udbredt i de baltiske lande og Vest-Rusland.

Det er ikke sandsynligt, men kan ikke helt udelukkes, at den genindvandrer til Danmark.

Nordisk udbredelse:

linnaeus.nrm.se...pediscen.jpg

Global udbredelse: linnaeus.nrm.se...pediscev.jpg

Kongescepter - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kongescepter blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kongescepter baseret på Naturbasens observationer:
Kongescepter - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kongescepter - månedlig fordeling

Biologi

: Kongescepter er flerårig og har insektbestøvning af blomsterne. Den hører til troldurtslægten, hvis medlemmer er halvsnyltere, der sender snylteorganer i græs og urters rødder, men på den anden side også selv har fotosyntese.

Etymologi:

Sceptum-carolinum: (Kong) Carls scepter og kongescepter må siges at være selvforklarende. Troldurt hentyder sandsynligvis til, at planten snylter på enggræsser og gør høet bittert og mindre anvendeligt, altså en nedvurderende, pejorativ, betegnelse.

Den hører til troldurtslægten: pedicularis. Planter og deres udtræk fra denne slægt har været brugt til lusebekæmpelse, hvilket forklarer det latinske slægtsnavn pedicularis :(lat. pediculus = lus).

Levested

: Fugtige, kratklædte enge ved bredden af elve o.a. vandløb.

Kongescepter er for længst uddød i Danmark. Den har haft et enkelt voksested i 1861 ved Kartoft Å, Skjærlund Sogn nær Brande. Men voksestedet blev opdyrket kort efter fundet. Men i 1925 blev den fundet i samme område, og derefter fredet. Da det fredede vokssted blev afvandet kort efter, forsvandt planten, og den er ikke siden set i Danmark. Så trist, at man ikke formåede at bevare denne fantastiske plante.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: