Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Messmann
    Foto: Anne Messmann
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Spydbladet Torskemund overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, håret og fra grunden grenet enårig plante. Den har indtil 30 cm lange nedliggende stængler, der bærer karakteristiske stilkede, spydformede blade.

Blomsterne er meget små og sidder enkeltvis på lange stilke, der udgår fra bladhjørnerne. Kronen er gul med tynd, spids spore og violet overlæbe.

Kapslen er kugleformet og 2-rummet og åbner sig med et affaldende låg. Frøene er ægformede og har grubet netrynket overflade.

Spydbladet Torskemund
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Messmann

Forveksling

: Med sine små spydformede blade og små 2-farvede "torskemundsblomster" er arten karakteristisk nok. - Problemet består mest i at få øje på den.

Udbredelse

: Overvejende i de sydlige dele af landet. Hyppigst på Lolland-Falster, og næsten fraværende mod nord og i Jylland, på Fyn og Bornholm. Den er blevet væsentligt sjældnere i nyere tid som følge af landbrugets effektive herbicidsprøjtning.
Spydbladet Torskemund - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Spydbladet Torskemund baseret på Naturbasens observationer:
Spydbladet Torskemund - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spydbladet Torskemund - månedlig fordeling

Biologi

: Den er enårig og har insektbestøvning, eller vel oftest selvbestøvning, af blomsterne.

Etymologi:

Kickxia er efter den belgiske botaniker J. Kickx (død 1831). Elatine er et gammelt navn for en anden art torskemund og benyttes også som slægtsnavn for Bækarve.

Levested

: Spydbladet Torskemund er en nu sjælden ukrudtsplante på leret-kalkrig jord, især på stubmarker efter vårsæd.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: