Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Inger Hvid Arensbach
    Foto: Inger Hvid Arensbach
  • Fotograf: Helene Dalgaard Clausen
    Foto: Helene Dalgaard Clausen

Atlas

: Strand-Rødtop overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er ugrenet eller med 1-3 par korte opadrettede sidegrene.

Bladene er korsvis modsatte, lidt kødede og kortere end ledstykkerne (mellem bladene).

Blomsterklaserne er korte og ret åbne. Støttebladene i klasen er af ca. samme længde som de mørkerøde blomster. Bægerfligene er butte, kortere end kronrøret.

De modne kapsler er længere end bægret.

Strand-Rødtop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Vikstrøm

Variation

: Bladene kan være mere eller mindre kødede.

Forveksling

: Den kan forveksles med andre arter og former af Rødtop. Der er forskellige opfattelser af status for de forskellige taxa; her følges stort set fremstillingen i Den Ny Nordiske Flora:

Strand-Rødtop: Ugrenet stængel eller få, korte sidegrene. Mørkerøde blomster. Bægerflige butte. Voksested: strandenge i Harril-zonen.

Eng-Rødtop (Høst-Rødtop) (Odontites vulgaris) er oftest tydeligt større og har lange, bueformet opstigende sidegrene. Bladene længere end ledstykkerne, og ikke kødede. Blomster blegrosa, ikke mørkerøde. Voksested: variabelt.

Tidlig Rødtop (Odontites vernus): Støtteblade længere end blomsterne. Bægerflige smalle, spidse og af samme længde som kronrøret. Voksested anderledes: ruderater, marker, agerjord - næppe på strandenge.

Udbredelse

: Kystegne, fortrinsvis mod syd. Ret sjælden, men måske overset.
Strand-Rødtop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Rødtop baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Rødtop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Rødtop - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig halvsnylter med selvstændig fotosyntese, men supplerer ved at snylte på andre urter gennem sugeorganer, den sender ind i deres rødder.

Levested

: Den vokser på strandenge og er fortrinsvis i Harril-zonen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: