Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Erik Røjgaard
    Foto: Erik Røjgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Almindelig Kohvede overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10-30 cm. høj, spinkel, næsten glat plante, som ofte har lange udstående grene fra de nedre bladpar. Bladene er parvis modsatte; de nedre er små og helrandede, de øvre større og de øverste i reglen fligede.

Kronen er tofarvet, idet underlæben er nærmest æggegul og de øvrige af blomsten lyst hvidgul.

Almindelig Kohvede
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philip Francis Thomsen

Variation

: Kronen kan meget sjældent være rød. Spinkle planter og kummerformer er ofte helt eller næsten ugrenede.

Forveksling

: Almindelig Kohvede ligner meget Skov-Kohvede, men denne har ensfarvet mørkegul krone og er fågrenet. De øvrige kohveder (bortset fra Almindelig- og Skov-Kohvede) har iøjnefaldende farvede højblade foroven i blomsterstanden.

Udbredelse

: Almindelig, dog mindre hyppig i morænejordsegne, hvor den fortrinsvis findes på områder med morbund i skove.
Almindelig Kohvede - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kohvede baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kohvede - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kohvede - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig halvsnylter hvis blomster bestøves af insekter. Kimroden spirer om efteråret, og først næste år kommer kimbladene, som er store og tungeformede, frem. Frøene er store og "kornagtige". Myrespredning.

Etymologi:

Slægtsnavnet Melampyrum kommer af græsk

melos=sort (farven) og pyros=hvede altså "sort hvede" sigtende til, at frøene ligner hvedkorn, men bliver mørke ved modenhed. Det danske slægtsnavn Kohvede sigter også til frøene og er nedsættende ment: hvede for køer (ikke værd at spise for mennesker). Pratense af latin pratum=eng, atså "voksende på enge".

Kohvede indeholder Rhinantin,som er det samme som glucosidet aucubin se Wikipedia og findes i næsten alle Orobanchaceae, Plantaginaceae og Scrophulariaceae.

Det er ikke giftigt, men let bittert. I gamle dage kom det med i kornet og farvede brødet sort ved bagning, fordi aucubin nedbrydes under gæring og giver en intens sort farve (pers. oplysning: Søren Rosendahl Jensen).

Levested

: Humusrig morbund i skove og på heder og overdrev. Den eneste kohvede, der fortrinsvis findes på morbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte Christiansen

De senest indberettede arter i Naturbasen: