Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Jakob Damgaard
    Foto: Jakob Damgaard
  • Fotograf: Palle Christophersen
    Foto: Palle Christophersen

Atlas

: Smalbladet Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spinkel, indtil 50 cm. høj sumpplante med i reglen ugrenet stængel.

Bladene er linjeformede til smalt lancetformede og parvis modsatte. De er helrandede til svagt takkede.

Blomsterne sidder i ret fåblomstrede klaser enkeltvis i samme niveau (ofte 2-3 hos Lancetbladet- og Vand-Ærenpris).

Blomsterstilken er mange gange længere end det korte støtteblad.

Kronerne er hvidlig-lyseblå med mørkere blå årer.

I frugtstadiet er kapslen tydeligt længere end de ret korte bægerblade. Den er sammentrykt og nyreformet.

Smalbladet Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Færk

Variation

: Planten varierer fra helt glat til noget dunhåret.

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder, og slet ikke når planten er i blomst.

I gruppen af fugtigt voksende, ret kraftige, flerårige ærenpriser har Lancet-, Vand- og Tykbladet Ærenpris tydeligt bredere blade og kraftigere stængel.

Udbredelse

: Smalbladet Ærenpris er ret almindelig i Vestjylland og aftager i hyppighed mod øst. Øst for storebælt er den mere sjælden, man kan dog findes mange steder.
Smalbladet Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En i reglen flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter.

Frugterne spredes med vand.

Etymologi:

"Scutellata" betyder skålformet og sigter til kapslernes form. Det virker ikke meget beskrivende. - Se i øvrigt beskrivelserne ved Mark-Ærenpris.

Levested

: Smalbladet Ærenpris vokser på fugtige steder, men ofte mere surt og næringsfattigt end bl.a. Lancetbladet- og Vand-Ærenpris. Den kan således findes i tørvemoser. Den optræder dog også i rigkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: