Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Trefliget Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hele planten er mørkegrøn, indtil 15 cm. høj og ret udpræget kirtelhåret.

Stænglen er ugrenet eller noget grenet. De øvre stængelblade er ægformede og rundtakkede, de nedre dybt håndfligede.

Blomsterne sidder i endestillede klaser, og klasernes støtteblade er 3-fligede.

Blomsterne er 4-tallige og med lancetformede støtteblade, har små, mørkeblå kroner, der er kortere end bægret.

Trefliget Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Forveksling

: Ærenpris er en ret vanskelig slægt med mere end 20 danske arter, hvor flere af de små enårige ligner hinanden en hel del.

Trefliget Ærenpris ligner især Vår-Ærenpris i at have fligede stængelblade. Den adskilles fra denne på at have ret bredt lancetformede bægerblade og blomsterstilk, der er længere end bægret; desuden er den langt mere kirtelhåret end Vår-Ærenpris. Vår-Ærenpris har blomsterstilk kortere end bægret, smalt tråd-lancetformede bægerblade og ingen eller få kirtelhår.

Udbredelse

: Sjælden og i tilbagegang i hele landet, men fundet i alle landsdele.
Trefliget Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj og visner hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Trefliget Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Trefliget Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trefliget Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Trefliget Ærenpris har blomster, der bestøves af insekter eller ved selvbestøvning.

Den er som flere andre små arter i slægten vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret og udvikler sig det næste forår.

Etymologi: Triphyllos betyder trebladet og sigter til de 2-delte støtteblade i blomsterstanden. Se i øvrigt >Mark-Ærenpriss etymologi.

Levested

: Kalkholdig sandbund, grusgrave, brakmarker,lysåbne skrænter og skråninger. Som kuriosum kan nævnes, at der ved anlæggelse af fire bede i skolegården, Vesterkærets Skole, Vestbyen i Aalborg blev brugt jord fra Bejsebakkeområdet, hvor Trefliget Ærenpris blev fundet i flere menneskealdre. I mere end en halv snes år kunne der findes Trefliget Ærenpris i bedene. Til sidst lykkedes det dog de kommunale gartnermedhjælpere trods formaninger at få udryddet forekomsterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: