Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Glat Vejbred overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil meter høj. Bladene sidder i grundstillet roset; de er 8-12 cm. lange og ret langstilkede. De er mørkegrønne, næsten glatte, og ret tykke og i reglen helrandede. Bladgrunden er lige afskåret til svagt hjerteformet. Bladene har 5-9 strenge.

Blomsterskaftet er bladløst, opret og med ret tætblomstret endestillet aks. Blomsterne er 4-tallige med gulbrun krone, der har ca. 1 mm. lange flige, og 4 først violette, siden mørkegule ret langstilkede støvknapper. Frugten er en kapsel, som indeholder 6-10 lysebrune frø.

Glat Vejbred
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Glat vejbred er meget variabel. Former med mere eller mindre takkede blade træffes undertiden. Ligeledes træffes former med ret behårede blade, der kan nærme sig Ager- hhv. Eng-Vejbred i udseende.

Forveksling

: Dunet Vejbred har kortstilkede, tæt dunede rosetblade og meget længere støvdragere. Lancet-Vejbred har ustilkede, lancetformede blade.

Glat Vejbred opdeles i 3 underarter, som er behandlet med hver sin beskrivelse.

Overgangsformer forekommer måske mellem Ager- og Eng-Vejbred. Mulige krydsninger eller mellemformer mellem Glat Vejbred og Ager-Vejbred ses efter min erfaring aldrig eller sjældent, og de forholder sig efter alt at dømme til hinanden som 2 gode arter. Sandsynligvis forholder Ager- og Eng-Vejbred sig også til hinanden som gode arter uden overgangsformer.

Nøgle til underarter af Glat Vejbred:

1a. Blade helrandede eller med grove takker, bladgrund afskåret/hjerteformet eller kileformet; i reglen er aksene oprette, færre end 12 frø i kapslen: til 2.

1b. Bladene har oftest grove takker. Bladgrund kileformet. Aksene er karakteristisk bueformet opstigende. 12-24 frø i kapslen: Ager-Vejbred. ssp. intermedia.

2a. Blade mørkegrønne, med lige afskåret til svagt hjerteformet grund, glatte til svagt hårede og ret tynde. Bladene er oftest helrandede, sjældent med få svagt udviklede takker. Bladene har i reglen 5-flere strenge: Glat Vejbred ssp. major.

2b. Blade grågrønne/lysegrønne, med kileformet grund, helrandede eller grovtakkede, hårede og lidt tykke og svagt sukkulente, ofte, men ikke altid, med kun 3 strenge: Eng-Vejbred ssp. winteri.

Udbredelse

: Yderst almindelig på kulturbetingede voksesteder landet over.
Glat Vejbred - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Glat Vejbred blomstrer juni-september, og bladene ses det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Vejbred baseret på Naturbasens observationer:
Glat Vejbred - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Vejbred - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvor blomsterne bestøves ved vindens hjælp. Frøene spredes med vinden, og indgår også i frøpuljer.

Det latinske slægtsnavn Plantago er afledt af latin: planta = fodsål, som sigter til bladformen hos arter som Glat Vejbred; artsnavnet og underartsnavnet major betyder den større og sigter til plantens kraftige vækst, og at det er den største art i slægten. Det danske slægtsnavn Vejbred stammer tilbage til middelalderen og sigter til, at planten breder sig kraftigt langs veje og stier.

Levested

: Åben, nedtrampet bund: vejkanter, hjulspor, ruderater o.a. kulturbetingede voksesteder med lav, lysåben vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: