Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Erik Buchwald
    Foto: Erik Buchwald
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Vår-Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En enårig, kort dunhåret og foroven kirtelhåret plante.

Bladene er forneden savtakkede, foroven 3-5-fligeden.

Blomsterne sidder i endestillede, akslignende klaser, hvor de nedre støtteblade er fligede. Blomsterstilken er kortere end bægeret og kronen er kortere end bægerfligene.

Klaserne forlænges efter afblomstringen.

Vår-Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Forveksling

: Flere arter i gruppen af små, enårige eller få-årige ærenpris ligner hinanden. Specielt ligner Trefliget Ærenpris, der også har fligede øvre blade; den kan kendes fra Vår-Ærenpris på, at frugtstilken er længere end bægeret; Trefliget Ærenpris har bredt lancetformede bægerblade og er ret kirtelrig (smalt lancetformede bægerblade og højst få kirtler hos Vår-Ærenpris)..

Mark-Ærenpris og Tidlig Ærenpris har rundtakkede, ikke fligede blade.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Nord-, Midt- og Vestjylland - ellers sjælden og i tilbagegang.
Vår-Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En blomstrer april-maj, og visner hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Vår-Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Vår-Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vår-Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Vår-Ærenpris har blomster, der bestøves af insekter; men selvbestøvning er sandsynligvis almindelig, som det er tilfældet for flere småblomstrede enårige.

Den er vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret, overvintrer og udvikler sig om foråret.

Levested

: Tørre, sandede marker og bakker med lysåben vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: