Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mia Mouridsen
    Foto: Mia Mouridsen
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank

Atlas

: Læge-Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Læge-Ærenpris bliver indtil 25 cm. høj og har ret nedliggende stængel. Stænglen og bladene er dunhårede.

Blomsterne hår små blåviolette kroner sider i en eller flere langstilket klaser, der udgør fra de øvre bladhjørner.

Bladene er omvendt ægformede, modsatte og kortstilkede og fint savtakkede.

Kapslen om omvendt hjerteformet og kirtelhåret og åbner sig kun i fugtigt vejr.

Læge-Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kai Overgaard

Forveksling

: Glat Ærenpris, som er den anden ærenpris, der overfladisk set ligner mest, har blomsterne i en endestillet klase og bredt ellipseformede næsten helrandede blade. NB: Glat Ærenpris er ofte noget dunhåret, trods navnet.

Tveskægget Ærenpris er 2 række af ensidige hår på stænglen.

Bjerg-Lærenpris har ret langstilkede groft rundtakkede blade.

Udbredelse

: Den er almindelig på passende biotoper i hele Danmark.
Læge-Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og skuddene er noget vintergrønne.

Tidsmæssig fordeling

af Læge-Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Læge-Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Læge-Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med krybende fordstængel og ofte rodslående nedliggende skud. Blomsterne bestøves af insekter.

Artsnavnet officinalis betyder "brugbar som lægeurt"-

Den nød i middelalderen stor anseelse som lægeplante. Den medicinske virkning kan skyldes bitterstoffer og flygtige olier, men er ikke nærmere identificeret.

Levested

: Morbund og anden næringsfattig bund i skove, på skråninger, skrænter, stengærder o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: