Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: malene ulrik
    Foto: malene ulrik

Atlas

: Strand-Vejbred overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil meter høj, som regel noget lavere. Den har helt eller næsten glatte, grågrønne, linjeformede, kødede og cylindriske rosetblade, der har en tydelig rille på oversiden.

Fra bladrosetten stikker et eller flere bladløse blomsterskafter op. Blomsterskaftet er trindt, spredt håret og væsentligt længere end bladene.

For enden af blomsterskaftet sidder det blomsterbærende aks, som er tætblomstret med næsten ustilkede blomster og 3-7 cm langt. Kronerne er uanseelige og brunlige, 4-tallige og med lysegule støvknapper. Kapslen (buddiken) har 2-4 frø.

Strand-Vejbred
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Variation

: Rosetbladene kan undertiden have svage rundtakker og/eller være mørkplettede.

Forveksling

: Den kan, især vegetativt, forveksles med Strand-Trehage. Strand-Trehage har blade, som er ovale i tværsnit og er uden rille på oversiden. Desuden har Strand-Trehage 3-talsblomster og et meget mere åbent aks, hvor blomsterne er stilkede, og frugten er en spaltefrugt med 6 delfrugter, hvor Strand-Vejbreds frugt er en kapsel.

Udbredelse

: Den er meget almindelig ved kysterne. I Jylland har den fra gammel tid også været almindelig i indlandet i Vest-, Nord- og Midtjylland. Efterhånden er den blevet almindelig langs større veje også på Øerne og i Østjylland, sandsynligvis grundet vejsaltning, men klimaændringerne kan også spille ind.

Rødlistekategori: LC - ikke truet.

Strand-Vejbred - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september og er ikke særligt iøjnefaldende uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Vejbred baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Vejbred - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Vejbred - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning. Frøene spredes ved vindslyngspredning og med vand.

Det latinske slægtsnavn Plantago er afledt af latin: planta = fodsål, som sigter til bladformen hos arter som Glat Vejbred, som Strand-Vejbred slet ikke ligner.

Det latinske artsnavn "maritima" betyder "hørende til havet" eller "voksende ved havet" og hentyder til, at planten er meget almindelig ved havkyster.

Det danske slægtsnavn Vejbred hidrører fra Glat Vejbred og stammer tilbage til middelalderen og sigter til, at planten breder sig kraftigt langs veje og stier.

Levested

: Strandenge og andre kystnære områder, vejkanter, vejrabatter og skrænter m.v. i indlandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: