Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Knud N. Flensted
    Foto: Knud N. Flensted
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen

Atlas

: Slank Blærerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flydeplante uden rodfæste.

De submerse stængler har trådformede bladafsnit, der udfører fotosyntese. Desuden er der fangstblærer spredt på undervandsbladene. De bruges til fangst af dafnier o.a. smådyr, der suges ind i blæren, når de udløser undertryk ved berøring af "triggerhår", der stikker ud foran blærens låg (trigger (eng.) = aftrækker).

Planten har et 10-20 cm. langt skaft med 3-12 gule blomster, som stikker op af vandet i blomstringstiden. Blomsternes underlæbe er fladt udbredt (saddelformet hos Alm. Blærerod).

Bladafsnittene har oftest 6-8 børster langs randen.

Slank Blærerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: Der er variation i antallet af blomster. Når planterne står mere eller mindre skygget, blomstrer de ikke. Derudover er rent vegetative planter hyppige i de blomstrende bestande.

Forveksling

: Hovedforvekslingsmuligheden er med Almindelig Blærerod (Utricularia vulgaris). I blomstringstiden kendes de fra hinanden på, at Slank Blærerod har fladt udbredt underlæbe, medens Alm. Blærerods underlæbe har kanterne tydeligt nedbøjet, så den bliver saddelformet. Slank Blærerod har meget af det indre af sporen beklædt med kirtler, der ses udefra som mørkegrønne pletter. Alm. Blærerod har kun ret få kirtler inde i sporen og de sidder på den fremadrettede side.

Vegetativt kan de evt. kendes fra hinanden på, at Slank Blærerod har 6-8 børster langs randen af bladafsnittene, Alm. Blærerod 8-12. Men denne karakter er svær at iagttage, i alt fald uden stereolup, og regnes ikke for helt sikker.

M.h.t. den vegetative adskillelse af Slank og Almindelig Blærerod og adskillelsen fra de andre arter i slægten: Se beskrivelsen ved Almindelig Blærerod.

Udbredelse

: Den forekommer temmelig sjældent til hist og her i Danmark, formentlig hyppigst i Østdanmark. Den er formentlig mere almindelig end tidligere antaget, da den ofte er blevet forvekslet med Alm. Blærerod.

Den har bl.a. en hel del forekomster i Nordsjælland, både i vande med ret høj pH (alkaliske) og ret lav pH (sure). I det indre Midtjylland ser man næsten kun Slank B.

Slank Blærerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i Danmark ultimo juli-primo september. Uden for blomstringstiden er den svær at identificere.

Tidsmæssig fordeling

af Slank Blærerod baseret på Naturbasens observationer:
Slank Blærerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slank Blærerod - månedlig fordeling

Biologi

: Kødædende, flydende vandplante med fangstblærer på de fotosyntetiserende blade, som er nedsænket i vandet.

Etymologi:

Artsnavnet australis betyder sydlig, og artssynonymet neglecta betyder "overset" eller "betydningsløs", hvilket vil sige, at forskellen til andre arter er svær at få øje på. OM slægtsnavnet, se beskrivelsen ved Almindelig Blærerod.

Biologi og navnebetydning i øvrigt er forklaret ved Almindelig Blærerod.

Levested

: Slank Blærerod forekommer i både surt og alkalisk rent vand. Den findes så at sige aldrig i samme sø som Alm. Blærerod, der ikke stiller helt så høje krav til vandkvaliteten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter, Miljønyt nr. 2. 1990. Bjarne Moeslund et al. (kan hentes gratis på Nettet).

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se...utriaus.

Artikel i Dansk Botanisk Forenings blad URT nr. ? af Søren Grøntved Christiansen: "Slank Blærerod - en overset art på Sjælland".

De senest indberettede arter i Naturbasen: