Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Flerfarvet Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spinkel, enårig plante, der i væksten meget ligner Storkronet Ærenpris, men har tydeligt mindre kun 6-8 mm. brede kroner og blomsterstilke, der kun er af længde med støttebladene.

Kronen er hvid-lyseblå, undetiden lyserød og får efterhånden rødlige striber, idet det kronblad dog forbliver næsten ensfarvet hvidligt.

Vinklen i kapselindbugtningen er ca. 90 o.

Flerfarvet Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Ærenpris er en ret vanskelig slægt. Blandt slægtens små enårige arter kan Flerfarvet Ærenpris kendes bl.a. på følgende:

Trefliget og Vår-Ærenpris har dybt fligede støtteblade i blomsterstanden og ofte også stængelbladene fligede. Desuden har de mindre, mørkere blå blomster.

Sværest er gruppen Storkronet, Flerfarvet, Blank og Mat Ærenpris:

Storkronet Ærenpris har tydeligt større blomster og en vinkel i kapselindbugtningen, der er tydeligt > 90 o.

Blank og Mat Ærenpris har vinklen i kapselindbugtningen tydeligt < 90 o. (ca. 90 o hos Flerfarvet Ærenpris)

En afgørende skillekarakter til Blank og Mat Ærenpris er (brug stærk lup):

Flerfarvet Ærenpris: Kapslen og dens rand rand er udelukkende besat med ret lange kirtelhår. Kronen mest med lyseblå og lyserøde nuancer.

Blank Ærenpris har vinklen i kapselindbugtningen tydeligt < 90 o og ret lange kirtelhår og ganske korte dunhår på kapslen samt næsten kuglerunde kapselhalvdele. Kronen blå-mørkeblå.

Mat Ærenpris har vinkel i kapselindbugtningen tydeligt < 90 o, kirtelhår og dunhår på kapslen og kølede kapselhalvdele. Kronen blå-mørkeblå.

Mark-Ærenpris har meget mindre, kun 2-3 mm. bred, mørkeblå krone, kapselvinkel på ca. 90 o (som Flerfarvet Ærenpris) og blomsterstanden er en endestillet klase.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her i hele landet, men er gået meget tilbage på grund af herbicidsprøjtning.

Den forveksles sandsynligvis ofte med især Storkronet Ærenpris, og dens hyppighed er nok undervurderet.

Flerfarvet Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har flere blomstringtider:

April-maj (vinterannuelle planter) og august-oktober (sommerannuelle planter), men reelt kan den træffes blomstrende i milde perioder næsten hele året, i milde perioder også om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Flerfarvet Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Flerfarvet Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flerfarvet Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Flerfarvet Ærenpris er er ofte vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret og blomstrer om foråret. Den har i reglen flere generationer, idet frøene fra forårsplanterne kan spire til nye plante,r som blomstrer og sætter frø, hvorved disse planter bliver sommerannuelle.

Planten bestøves af insekter, man har som andre små, enårige arter sikkert også ofte selvbestøvning.

Etymologi:

Artsnavnet agrestis betyder "voksende på marker/agerjord". Det danske artsnavn flerfarvet hentyder til, at blomsten ofte er flerfarvet med hvidlig nedre kronflig og mere lyseblå elle løserøde øvre kronflige, som dertil ofte har mørkere rødlige årer. Se i øvrigt omtalen af Mark-Ærenpris.

Dens frø indgår i frøpuljer, men tåler måske herbicidsprøjtning dårligere end bl.a. Storkronet Ærenpris.

Levested

: Dens primære voksested er på agerjord, især den mere lerede og næringsrige.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: