Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Bo Christian Sørensen
    Foto: Bo Christian Sørensen
  • Fotograf: Kirsten Bjergskov Grarup
    Foto: Kirsten Bjergskov Grarup

Atlas

: Eng-Troldurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 20-40 cm stiv opret, grenet eng- og moseplante. Bladpladerne fjersnitdelte og krusede. Blomsterne i endestillede aks, kortstilkede med 2-læbede, oftest røde blomster. Overlæben kortere end underlæben. Kapslen lidt længere end bægret, skævt ægformet. Frugt: Mørkebrune frø. Efter afblomstringen står plantens stive stilke med de tomme kapsler længe tilbage på engen.
Eng-Troldurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nick Nyland

Variation

: I sjældne tilfælde er blomsterne hvide (se foto).

Forveksling

: Kan forveksles med Mose-troldurt. Denne er dog mindre og ugrenet eller grenet fra basis. Mose-troldurts overlæbe betydeligt længere end underlæben til forskel fra Eng-troldurt, hvis overlæbe er kortere end underlæben.

Udbredelse

: Relativt sjælden i Danmark.
Eng-Troldurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ved blomstringen maj-juli. Vinterstanderne kan ses langt hen på året.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Troldurt baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Troldurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Troldurt - månedlig fordeling

Biologi

: Eng-troldurt er 2- til flerårig og vokser på kalkholdig våd bund. Den blomstrer maj-juli. Adgangen til blomstens nektar er vanskelig, og kun langsnablede humlebier har tyngde nok til at tvinge underlæben ned og kraft nok til at bryde ind mellem blomstens læber. Kapslen er skævt ægformet med få, men ret store mørkebrune frø, der i blæsevejr rystes ud af kapslerne og vindspredes.

Troldurter er halvparasitter. De indeholder grønne klorofylkorn og lever delvist af fotosyntese. Rødderne hæfter imidlertid til omkringstående planters rødder, fx græsrødder, hvorfra de suger vand og næringsstoffer.

Planten eller udtræk af planten har været brugt mod lus (lat. pediculus = lus). Det danske "troldurt" henviser formentlig til, at de, når de forekom i større mængder i høet, gjorde dette bittert og giftigt, altså en "troldet" ugerning.

Er på Skov-og naturstyrelsens gulliste 1997, hvor den angives som opmærksomhedskrævende, da den trues af driftsændringer i landbruget, afvanding af enge og tilgroning. Nogle kommuner forsøger at forhindre tilgroning gennem afgræsning og årligt høslæt.

Levested

: Fortrinsvist i Jylland og på Fyn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den nye nordiske flora. 2. udg., 2014.

Danmarks vilde planter. (Böcher m.fl. red.), 2. udg., 1958.

Den store danske encyklopædi.

Skov- og naturstyrelsens gulliste 1997.

De senest indberettede arter i Naturbasen: